Helgesen, Poul Uddrag fra Undervisning om Luthers Handel (1526)

[17927-29] Men ther Paulus Helie säger thet wara aff jtt gammalt haat till clerekrijt ath all theres bärning skal heta girigheet etc,