Helgesen, Poul Uddrag fra Undervisning om Luthers Handel (1526)

[18426-27] Men ther Paulus Helie sager, at i wor tijdh äre fåå Constantini och alt förmonge Pilati och Herodes,