Helgesen, Poul Uddrag fra Undervisning om Luthers Handel (1526)

[1931-2] Han moste jw bekenna, at menniskian kan intit gott gora, så länge hon är vnder dieffuulen och syndene,