Helgesen, Poul Uddrag fra Undervisning om Luthers Handel (1526)

[F1b; 19425-27] Såå säger och Paulus Helie, ath thet icke skal taghas for nogher almennelig lagh, ther gudh seges j scrifftenne forhärda noghro omilla men,