Helgesen, Poul Uddrag fra Undervisning om Luthers Handel (1526)

[19430-32] Men ther han segher at monge skulle falla j wanhop aff sådana läro och begynna falla jn j gudz euiga forsyn etc,