Helgesen, Poul Uddrag fra Undervisning om Luthers Handel (1526)

[F2a; 19520-21] Och såsom Paulus Helie bäär före thet enfoldiga bonda snak Ath then ther gör wäl han fåår godh löön,