Helgesen, Poul Uddrag fra Undervisning om Luthers Handel (1526)

[2005-6] Men ther thenne Paulus giffuer före at Christus och apostlaner haffua mykit mera skickat och ordineret an som scriffuit är etc,