Helgesen, Poul Uddrag fra Undervisning om Luthers Handel (1526)

[20714-16]... säger, ath Luther medh sitt tilhang skal forbiuda göra the helgon äro som framlidhen äre aff thenne werldenne,