Helgesen, Poul Uddrag fra Undervisning om Luthers Handel (1526)

[2131-3] Och huar han wille thå seya ath sådana stycke komma icke offuer eens medh thet wäsende och glädhi [H3a] som the nw vdi äre,