Helgesen, Poul Uddrag fra Undervisning om Luthers Handel (1526)

[21417-18] Paulus Helie wil icke ath thet misbruk 279 som en hoop ribalder och ståtare göra, skal kastas honom före,