Helgesen, Poul Uddrag fra Undervisning om Luthers Handel (1526)

[13a; 22026-27] Han claghar och ther offuer ath främanda krämare göra medh theres lösa warer stoor skadha j landet,