Helgesen, Poul Skrifter af Paulus Helie 1. Bind / ved Marius Kristensen. - 1932 Udgivet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

175 Epistola ad Petrum Ivari. 1524. Utrykt. Tekstgrundlag se foran til S. 161; dog mangler Be. Pontoppidan har haft en nu tabt Afskrift i sine Collectanea. Stykket 180, 14-181,12 er afskrevet i Skibykrøniken (her betegnet C). Inddelingen i Afsnit skyldes Udgiverne.

177,1-2 bonarum] Ba: bonorum. | 177,3 Helie] B: Eliæ.

| 177,5-6 struis calumniam] B: calumniam struis. | 177,6 atque] Ac: neque. | 177,8 persequeris] Ac: prosequeris; ligesaa 177,14. | 177,8 odio tam atroci] B: tam atroci odio. | 177,10 nisi] Mgl i Bad. | 177,10 subinde encomio] B: encomio subinde. | 177, 12 fuit] I Bad efter opinio i næste Linie.

| 177,12 magne] B: magna. | 177,17-18 et nunquam] B: nec unquam. | 177,20 que] Bad: quia. | 177,21 ut] saal. Ad mgl. ellers. | 177,24 f. ut nemo magis execrari possit] B: ut nec (Bbc: ne) magis possit. | 177)24f. possit] Ac: potest. | 178,2 presidiis] B: subsidiis. | 178,3 ipsius dogmatis] B: ipsis dogmatibus. | 178,10 id faciet periculo] saal. B; A: periculo id faciet. | 178,10-11 sed nec unquam ero] B: aut ero. | 178,12 scortationes] Mgl. i B. | 178,15 quenquam] Saal. Ad; ellers: quemquam. | 178,15 ex meis] Mgl. i Bad. | 178,16 est controuersia] B: controuersia est.

| 178,19 inseram] Ac: inferam. | 178,20 ueluti] Ad: velut. | 178,23 atque] Mgl. i E. | 178,26 etiam] Bad: magis. | 178,29 olim] Mgl. i Bd. | 178,31 percontatus] Bd: perconctatus; Bac: percunctatus. | 178,32 Lutheri * * * 304 dogmatis] B: ejus dogmatibus. | 179,5 inquit] Kun i Ad, mgl. i de øvrige. | 179,5 propriam] Saal ABc (= Gal. 6,5 i Erasmus, Oversættelse); Babd: suam. | 179,6 autem] Mgl. i Bd. | 179,14 Ostende] Bad: Vende. | 179,14 etiam] Mgl. i Bad. | 179,16 qui]Bad:qvis. | 179,19 nihil]B: nil. 179,20 etiam] Mgl. i Ad; Bad: magis. | 179,21 tantum] Saal. B, mgl. i A. | 179,21 malum] Bd: malo. | 179,25-27 Impingitur .. Quod] Mgl. i B. | 179,28-29 nec.. essem] Saal. B; A: ne sim seditionis autor. | 179,30 certe] Mgl. i Ad. | 179,32 uero] Saal. B; mgl. i A; - her mangler Verbum til is, saa der maa enten vare faldet noget ud, eller Hovedsætningens Slutning skjuler sig i et reliqua 180,5. | 179,32 execratur] B: ex(s)ecrat. | 180,4 uentris] Saal. Ac; de øvrige: Veneris. | 180,5 infinita] Ad tilf.: etc: | 180,5-6 doctorem] B: dominum. | 180,6 Børup] Saal. Aa; de øvrige: Borup. | 180,8 ecclesiasticorum opes] B: opes ecclesiasticorum. | 180,8 Tamen] Bacd: Tu. | 180,9 si] Ad Bc: an. | 180,9 scripturis] Bad: sacris. | 180,10 et] Ad: vel. | 180,10 aut]B:vel. | 180,10 ad] Mgl. i B. | 180,11 digitum] Ad: unguem. | 180,11 dissideat]Bad: dissidet. | 180,15 accusationum] Ac Bd: accusationem. | 180,18 iniuria] Aac: injuriam; C: summa iniuria. | 180,19 simplicium] Mgl. i Bad. | 180,23 fidem catholicam] C: orthodoxam fidem. | 180,23-24 labefactarunt] C: labefactarent. | 180,24 etiam] Mgl. i Bad. | 180,24 uiolento]B: violenti. | 180,25 mira] Bad: mera. | 180,26 ab ecclesia Rhomana] C: ab obedientia ecclesie Rhomane. | 180,27 appellabant] Ad: appellitabant. | 180,29 uero christianorum] Saal. Babc; BdC: uere Christianorum; Aac: vera Christianorum; Ad: Christianorum vera. | 180,30 ac deuota] B: et. | 180,32-181,1 cui etiam nos succesoresque nostri] B: et successores; C har herfra til 181,3 en noget afvigende Tekst. | I8I,2 ac] B: et. | 181,2 et] Ad: ac. | 181,5 adieci in posteriori] B: adjicio etiam puriori (Bbc: priori). | 181,6 ueluti coronidem] Mgl. i Bad. | 181, 9-10 ecclesiasticorum] C: ecclesiasticos. | 181,11 primitiue] Mgl. i B. | 181,12 nobis] seruandos tilf. C. | 181,13 item] Bad: etiam. | 181,13 uota Deo dicata] B: votis Deo dicatis. | 181,14 existimaret] C: putaret. | 181,16 ipsius] Saal. Ac C; de øvrige: eius. | 181,16 principatu] B: imperio.

305

| 181,16-17 secus sacris]C:sacris secus. | 181,18 hisce| Bad: his. | 181, 18 ceu breuissimo compendio] B: in compendio. | 181,20 dixit aut scripsit]Bd: scripsit aut dixit. | 181,21 iam plus quam in] Bad: in plusquam. | 181,24. exhibere tibi et] B: tibi, en. | 181,28 satis prolixum] Mgl. i Ad. | 181,31 ego] Saal. ABb; Bacd: ergo. | 181,31 scripturus fuissem] B: scripsissem. | 181,32 et] Bd: ac. | 182,3 saltem] Ac: salsem; mgl. i B. | 182,3-4. ac propemodum ex ui] Mgl. i B. - 182,4-5 tyrannidem et impietatem] B: impietatem et tyrannidem. | 182,5 putas] Bcd: putes. | 182,8 qua causa] Ad: qua de causa. | 182,11 tamen] B: tantum. | 182,14 penitus] B: pietatis. | 182,15 scholis Dacie] B: Daciæ Scholis. | 182,20 studiis obstrepentes] Acd: studiis sunt obstrepentes. | 182,20-21 perpetuo barbariem] Ad: barbariem perpetuo. | 182,21 uel] Mgl. i B. | 182,21 tantillum] Bad: scintillam.

| 182,23 Non]Ac:Nec. | 182,23 non]Mgl.iB. | 182, 27-28 Paulum uel Petrum] Ad: Petrum vel Paulum. | 182, 29-3O agnosco etiam] B: etiam agnosco. | 182,30 fastum] B: furtum. | 182,32 Codro] Bad: codri(menjfr. Verg. Bucol. 7,26). | 182,32 passim] B: possim. | 183,1 et]Bd:ac. | 183,1 tempus] B tilf.: id. | 183,1-2 tamen nominatim] Bad: tantum nostratium. | 183,2 perstringo] Ad: distringo. | 183,3 nisi malus] Saal. B, mgl. i A. | 183,3-4. Obsecro.. insecteris] Mgl.i Bc. | 183,4. igitur] Bacd: ergo. | 183,11 esse illorum] B: eorum. | 183,11 garrulationem] Saal. B; A: gratulationem. | 183,14 olim] Mgl. i Ad.