Helgesen, Poul Skrifter af Paulus Helie 6. Bind / ved Marius Kristensen og Hans Ræder. - 1937 Udgivet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

INDHOLD

Compendiosa regum Daniæ historia 1
Chronicon Skibyense 51
Blandede Optegnelser 151
Tilskrifter i trykte Bøger 201
Scholia marginalia in epistolas Pauli 213
Epistola ad Christophorum comitem 291
Tekstkritik 297

h
i