Helgesen, Poul Brev til Borgmester og Raad i Randers