Helgesen, Poul Uddrag fra Biskoppernes og Prælanternes Forklaring paa den kristne Tros Bekendelse (tabt)