Helgesen, Poul Uddrag fra Biskoppernes og Prælanternes Svar til de lutherske Artikler (1533)