Heiberg, Johanne Luise Indledning, Varianter og Oplysninger, Registre

II. BIND

12,27. 1842: 1844. - 13,8. ind til: ud til. - 13,16. prædiket: skrevet. - 13,29. dels skriftligt, dels: enten skriftlig eller. - 13,38. varmet: gavnet. - 14,1-2. mange Samtaler: mangen Samtale. - 14,33-34. stiger vor Fordring: stige vore Fordringer. - 14,36. have vi: faae vi. - 16,21. ud paa: ind paa. - 16,26. underlige: naturlige. - 16,29. Heiberg ingen: vi ingen. - 17,14. nøiere: mere. - 17,20. deilige: kjølige. - 17,32. Overvindelse: Anstrengelse. - 18,22. udpræget comisk: comisk. - 19,9-10. fjernest... kulminerede: fjernest. - 19,22. kæmpede noget: kæmpede meget.

60

- 20,14. hurtige Blik: herlige Blik. - 20,35. den Femtendes: den 14des. - 24,11. synes eller ikke synes: siger eller ikke siger. - 24,15. Disput: Dyst. - 24,22. Vens: Elskers. - 24,37. Naturen, Gud: Naturens Gud. - 25,12-14. tillige... Og: tillige Og. - 25,28. Roes: Dom. - 26,2. varme Udbrud: Udbrud. - 27,8. Natur: Væsen. - 27,22. bevæge sig igjennem: igjennem bevæge sig i. - 27,25. blander: blandede. - 27,34. sædvanligt: bestandigt. - 28,1. Elskerroller: Elskerrollerne. - 28,2. af Inderlighed: og Inderlighed. - 28,16. betydeligt havde: havde. - 29,4. faderlige: fortrinlige. - 29,13. Irettesættelser: Irettesættelse. - 29,14. mine: min. - 29,22. ikke være: aldrig være. - 29,31. aandelig: aandig. - 29,34. brugte: bragte. - 29,35. helt: fuldt. - 30,19. naturligvis: undertiden. - 31,38. dette Ideal: dette Maal. - 32,9. Fjas: Spas. - 34,21. reiste sig uroligt: viste sig urolig. - 34,24. ved: med. - 35,6. Naar vi da: Men da vi. - 37,28. at kradse: Kradsen. - 39,7. Forestillingen: Forestillingsdagen. - 39,18. Et eller Andet: En eller Anden. - 40,24. strømmede: styrtede. - 40,31. Glemsel: Skaal. - 41,14. Enhed: Renhed. - 42,1-2. Primadonnachicaner: Primadonnanykker. - 42,4. Theatrets Mysterier: Theatermysterier. - 42,7. rent: strengt. - 42, 15. indført dem: indført den. - 44,15. skinnende hvide: skinnende. - 47,16. han og Fru Suhr: ogsaa Fru Suhr. - 47,17. deres: sine. - 54,7. "Uh!": "Uf!". - 54,19. Kornblomster, Klinte: Kornblomster. - 55,1-2. Frihed: Fryd: - 55,20. et Gode: en Glæde. - 61,31. hele: selv. - 62,4. velsignede: velgjørende. - 62,28. misligt: modigt. - 65,7. saadant: saadant. - 65,13. vel: ret. - 76,28. fint dannet: fint, dannet. - 79,5. 24. Januar 1845. Din: Din. - 83,26. ubehageligt: ubetydeligt. - 83,35. hvad: hvad. - 85,9. ideal: ideel. - 87,26. Jomfru L.: Jomfru B. - 94,40. hvori: hvor. - 95,38. nye: unge. - 98, 19. Og Konger: saa Konger. - 101,24. Tryghed: Taushed. - 101,35. lidenskabelige: lykkelige. - 102,31-32. Maskerademuser: Maskerademasker. - 103,25. Wenn: Naar. - 103,38. bløde, brune: blødbrune. - 105,32. fortsattes: fortaltes. - 110,25. fjerne: hvide. - 112,12. et elskende: de elskende. - 112,39. Fordringen: Fordringer. - 114,31-32. Skuespillerne: Skuespilleren. - 117,16. denne: deres. - 118,19. Kvæsthusgaden: Kvæsthusbroen. - 119,30. Justitsraad Lunding, Cabinetssecretair: Kammerherre Lunding, Hofmarchal. - 123,34. Dampskibene: Dampskibet. - 125,12. saa megen: formegen. - 126,11. poetiske: ganske. - 127,21. ældre Skuespillerinde: Skuespillerinde. - 128,26-28. en saadan... den Grad: en saadan Grad. - 136,9. kan - - - virke: kan virke. - 136,21-23. Fuglen flyver... Haabets: Haabets. - 136,23-24. Gjenvordigheders: Gjenvordighedens. - 136,26. Routine: Routinen. - 136,39-40. være angest... er angest: være angest. - 137,18-19. Debutanter: Dilettanter. - 139,14. stiller: kræver. - 140,15. Fest: Akt. - 143,2. Gjennemreiser: Gjennemreise. - 143,9. Maager: Maagen. - 145,7. lille lavt Værelse: lille Værelse. - 146,30. tidlige: deilige. - 147,9. de slet ikke: den slet ikke. - 148,40. selv her: selv. - 149,9-10. Fader for; jeg spinder: Fatter for; jeg kjender. - 149,40. i Faas 61 Magt: i hans Magt. - 150,40. en ussel Hyttes: men især Hyttens. - 151,1. de Mennesker: disse Mennesker. - 151, 4. naar: da. - 151,8 brede Aaer... med Skovene: brede Alleer. - 152,25. Ben: Lem. - 153, 2. skaffe mig: skaffe. - 153,10. Herregaarden: Hovedgaarden. - 153,11. gamle Skrog: stakkels Skrog. - 153,33. hvor er... jeg glad: hvor er jeg dog glad. - 154,3. er det sandt, er det sandt: er det sandt. - 157,29. Tjener: Tjenere. - 157,31. havde jo: havde. - 158,6. jo ligemeget: ligemeget. - 158,6. Aa ja: Aa jo. - 158,7. meget: lidt. - 159,14. vente: raabe. - 159,32. Stykke inde: Stykke. - 159,35. bringe: bruge. - 160,9. Fiskeparker: Fiske. - 160,11. paa Skyerne, paa Skibene: paa Skibene. - 160,19. tidligt: meget tidligt. - 161,26. saae ned: saae ud. - 162,18. har udpyntet: her udpynter. - 162,38. Skjæbner: Skjæbne. - 163,37. Hytten ved Søen: Hytten. - 165,1. Dag: Morgen. - 165,2. som hjemme: saa hjemme. - 166,21. modtage: indtage. - 166,24. lige udenfor: udenfor. - 167,13. her ned: ind. - 167,16. Her ned, her ned: herind, herind. - 167,29. hente: kjøbe. - 168,2. livligere: livligere og livligere. - 168,39. Mere: Noget. - 169,34. brød op. Talende: brød op, talende. - 169,34. hinanden, under: hinanden; under. - 170,20. Sti: Vei. - 170,22-23. Miskjendelsens: Miskjendelsers. - 170,29. Sted: Nat. - 171,25. lovet mig: lovet. - 171,34. sagde... hun: begyndte. - 171,36. Deres Vindue: Vinduerne. - 172,23. Vinterstue: Værelser. - 174,8-10: Helhed... Jeg: Helhed. Jeg. - 174,11. denne: dette Digterværk. - 174,25. Hjertes Suk: Suk. - 174,27. i Tanken: til Tanken. - 174,27-29. Tungsind - - - Og: Tungsind og. - 175,30. hendes kunstneriske Sjæl: sig. - 179,18. Memoreringen: Nuanceringen. - 180,25-26. brusende: berusende. - 180,38. Virkningerne: Virkningen. - 181,30. Caffehuse: Caféer. - 184,37. uendeligt: overordentligt. - 186,15. stille, hvilende: stille smilende. - 190,4. nogen: megen. - 190,11-12. kaldet dem... de ere: kaldet dem. - 192,13. knap: knapt. - 194,32. iførte: i sort. - 197,14. Hr. - - -: Hr..... - 216,32. oftere: ofte. - 225,30. sad jeg: sad jeg atter. - 234,14. hjertelige, men rolige: hjertelige. - 236,29. som udmærket: udmærket. - 238,19. flere: flere nye. - 250,7. "Skærsommernatsdrøm": "Sommernatsdrøm". - 254,2. Shakespearesk: Shakespeares. - 254,6. Rollen nydeligt: Rollen. - 268,38. Tirsdagen: Torsdagen. - 268,39. altsaa: altsaa omtrent. - 268,40. Ildebefindende om Aftenen: Ildebefindende. - 270,14. Første", i denne: Første" i denne. - 289,5. Maritanas: Maritonas. - 292,29-30. Studier og Værker: Studier. - 297,27-28. Theatret. Saaledes: Theatret... Saaledes. - 300,20-21. om hvis... høit Begreb: der kjendte hans Svaghed. - 300, 22. især tiltroede sig Selvstændighed: tiltroede sig selv Kraft. - 300,24-25. kort og but med en: med en kort og brat. - 300,28. ham": ham. - 300,29. ham: ham". - 301,17. Latter: Skoggerlatter. - 303,2. 1845: 1846. - 304,4. indrettet: udrettet. - 305,17. min hele: hele min. - 307,40-308,1. over sit Savn i Hjemmet, over sin: over sin. - 311,11. sig: sig ned. - 318,39. Side 214-18: Side... 105 ff.]. - 326,37. imod Doubleringen: imod... tildelt. - 326,38. men vilde: men 62 ... vilde. - 327,30. den: Dem. - 333,35. Ansøgning til Kongen: Ansøgning. - 333,38. bort": bort. - 333,40. "At en: At en. - 334,1. var: er. - 335,21. visseligen ikke: ikke. - 335,21-22. Utilfredshed - - -: Utilfredshed. - 335,24. er bleven... til Deel: den, der... tildelt. - 335,31. det, især: dette.