Heiberg, Johanne Luise Uddrag fra Indledning, Varianter og Oplysninger, Registre

160,L.38. 31te Juli: Skildringen af denne Udflugt maa læses med Varsomhed. Formentlig har Mindet om den i Note til I, 156, 18 nævnte Udflugt forskudt sig i Fru Heibergs Erindring; givet er det i hvert Fald, at Hertz, der under Samværet i Hørsholm var blevet forelsket i hende, ikke deltog i Udflugten paa den étaarige Bryllupsdag, men rejste til Hovedstaden. Dette fremgaar af hans Dagbog fra denne Periode, som danner et nødvendigt Korrektiv til Fru Heibergs Skildring. Sml. Hans Brix: Analyser og Problemer II (1935), 376-82; Neiiendam, 41 f. Hertz' Dagbog fra denne Tid (N. k. S. 3179, 4°) blev først udgivet af Karl Larsen i Juleroser 1905, og derpaa 1923 under Titlen "Posthuset i Hirschholm" med Indledning af Brix.