Heiberg, Johanne Luise Uddrag fra Indledning, Varianter og Oplysninger, Registre

190,L.7. Madam Rind: N. P. Nielsens første Hustru Caroline Louise Sophie Amalie f. Walter (1795-1869), tidl. g. m. Kgl. Skuespiller H.C.B. Rind, var i sin Ungdom en meget yndet Sangerinde ved Det kgl. Teater i naive Roller, men da hun tidligt mistede sin Stemme, fik hun Afsked. Ægteskabet, som blev indgaaet 1823, og hvori der var fire Børn, ophævedes 1830. N. C. L.Abrahams skildrer hende paa de gamle Dage "som en Særling af megen Sorg og Kummer" (Meddelelser af mit Liv, 73). Sml. Neiiendam: Breve Skuesp. II, 195 f.