Heiberg, Johanne Luise Uddrag fra Indledning, Varianter og Oplysninger, Registre

61,L.38. Suhrs Moder var Dorothea Suhr f. Beckman (1759-1842), g. 1783 m. Grosserer Ole Berndt S. (1762-1815). Hendes Portræt, malet af Gertner, er gengivet i C. Nyrop: Det Suhrske Hus (1899), 94.