Heiberg, Johanne Luise Uddrag fra Indledning, Varianter og Oplysninger, Registre

212,L.29. Casino (fik) Tilladelse: Da Casino, der blev aabnet 21/2 1847 som "Vinter-Tivoli", Aaret efter var gaaet fallit, søgte Bestyrelsen Bevilling til at drive et folkeligt Teater i Bygningen, og da Det kgl. Teaters Direktion (før Heiberg) ikke modsatte sig Andragendet, underskrev Frederik VII 24/10 1848 Tilladelsen. Teatret blev aabnet 2. Juledag s. A. under H. W. Langes Direktion. Sml. Neiiendam: Casinos Historie i Omrids (1923), 24 f.