Heiberg, Johanne Luise Uddrag fra Indledning, Varianter og Oplysninger, Registre

221,L.10. "Michel Perrin eller Politispionen uden at vide det", Vaudeville i 2 Akter af Mélesville og Duveyrier, bearbejdet af Overskou; opf. 1. Gang 9/6 1835. - L.24. I Theatret: Der blev ingen Festforestilling givet i Anledning af Oehlenschlägers 70-Aarsdag; først 4/12 genopførtes "Dina". Dagen efter hans Død 20/1 1850 aflystes Forestillingen, og 6/2 opførtes "Hakon Jarl", Hartmanns Sørgemarch og et Fragment af Oehlenschlägers "Sokrates" til Digterens Minde. Tilskuersalen var sørgefestligt udsmykket. - L.27. en Fest paa Skydebanen: Komiteen for den storstilede Fest 14/11 1849 i Anledning af Oehlenschlägers 70-Aarsdag, I. P. E. Hartmann, H. P. Holst, Wilh. Marstrand og N. P. Nielsen, udgav et Skrift til Minde om dens smukke Forløb. Blandt Hovedtalerne var H. C. Ørsted, Grundtvig og N. P. Nielsen. Sml. Oehl. Erindringer IV (1850), 299-313. - L.29. "Den yngre Digterskole", Heibergs Hyldest til Oehlenschläger er trykt i Oehl. Erindringer. IV, 309 f. og optrykt i Heib. Poet. VIII, 365.