Heiberg, Johanne Luise Uddrag fra Indledning, Varianter og Oplysninger, Registre

240,L.6. en Sangerinde: Talen er om Léocadie Bergnehr (1826-1919), g. 1° Fossum, senere Kammersangerinde Fru Gerlach, en fremragende Kunstnerinde, som ved sin Lunefuldhed voldte de vekslende Direktioner Ubehageligheder. Om hendes Strid med Heib. sml. Overskou. VI, 93 f., 98 ff. Hun forblev ved Teatret, til hun 1864 fik Afsked. - L.15. Det maa have været i M. Wiehes og det Nielsenske Hjem, at Høedt har vist Enkeltheder af sin Hamlet. - L.18. i den senere Tid: Høedt var Husven i det Nielsenske Hjem allerede fra Begyndelsen af Fyrrerne, indført af sin jævnaldrende Ven M. Wiehe, hvis Mormoder. Madame Rosing, havde været Anna Nielsens Lærerinde, Sml. Neiiendam: Mennesker bag Masker (1931), 72. - L.35. den gamle danske Oversættelse: P. Foersoms Oversættelse af "Hamlet" udkom 1807 i Shakspeare: Tragiske Værker, I. 12/5 1813 var Foersom den første danske Fremstiller af Hamlet, der 1826 blev udført af N. P. Nielsen.