Heiberg, Johanne Luise Uddrag fra Indledning, Varianter og Oplysninger, Registre

299,L.37. et Brev fra Hertz: Da Høedt ikke havde Rolle i "Et Offer", er det paafaldende, at Fru Heiberg saa, at M. Wiehe læste Brevet for ham under en Prøve. Brevet er ikke fundet, men i Hertz' Dagbog (N. k. S. 3179, 4°) anføres under 6/1 1854, at Høedt ved Generalprøven talte med Wiehe og Jfr. Andersen om den rigtige Opfatning af deres Roller.