Heiberg, Johanne Luise Indledning, Varianter og Oplysninger, Registre

NAVNEFORTEGNELSE

(Johan Ludvig Heibergs og Johanne Luise Heibergs Navne er ikke taget med. For IV. Binds Vedkommende er desuden i Almindelighed forbigaaet: Navne i Udgiverbemærkningerne til Varianterne, Navne i Oplysningernes Skuespiltitler og ideligt gentagne Bogtitler samt Navne, der er uden Betydning for Emnet).

Aagaard, H. H. (1785-1866), Godsejer. II, 16; IV, 338, 343.

- Marie, f. Koës (1790-1858), g. m. Godsejer H. H. Aa. I, 283; II, 16; IV, 338, 343.

Aagesen, Anna Dorothea, f. Suhr (1793-1849), g. 1833 m. Dispachør M. Aa. IV, 351.

- M. (1791-1858), Dispachør. II, 63 f.; IV, 351.

Aarestrup, Emil (1800-56), Digter. I, 231; IV, 282, 325.

Abrahams, A. M. N. (1836-1905), Sproglærer, Forfatter. IV, 342, 364.

- N. C. L.(1798-1870), Professor i Fransk, Notarius publicus. IV, 286, 290, 312, 342, 442.

Adler, J. G. (1784-1852), Kabinetssekretær, Medlem af Det kgl. Teaters Direktion 1838-49. I, 240; II, 22; IV, 122, 291, 326, 332, 365.

Agerholm, E. (1866-1941), Operasanger. IV, 327.

Aischylos (525-456 f. Kr.), græsk Tragediedigter. IV, 418.

Alberti, C. C. (1814-90), Overretsprokurator, Politiker. IV, 373.

Alexandra (1825-44), russisk Storfyrstinde, g. 1844 m. Landgreve Frederik af Hessen-Kassel. II, 16; IV, 343.

Amsterdamm, Hirsch Moses, Fru Heibergs Morfader (g. m. to Søstre, f. Präger). IV, 280.

Andersen, Anna Henriette Petrine (1818-81), Skuespillerinde. IV, 380, 394.

- Birgitte Elisabeth, f. Olsen (1791-1875), Skuespillerinde, g. 1815 m. Kapelmusikus C. H. A. I, 111, 168, 182; IV, 289, 300, 311 335.

- Hans Christian (1805-75), Digter. I, 194, 238 f., 243 ff., 250-253; II, 77, 106, 285;

IV, 10, 111 f., 114, 138, 153, 190, 282, 305 f., 311, 328-331, 341, 352, 370, 373, 384, 386, 390 f., 418.

- Vilhelm (f. 1864), Litteraturhistoriker. IV. 48. 309.

Andræ, C. C. G. (1812-93), Officer, Matematiker. Minister. I, 174 f., 187, 210 ff., 219, 242: II, 217: III. 134 ff.: IV, 10, 13, 15, 22, 29, 30 f., 35, 40, 50, 64, 116, 132, 152, 309 f., 315 ff., 319, 321, 325, 437.

- Hansine, f. Schack (1817-98), g. 1842 m. C. C. G. A. IV, 414 f.

- P. (1843-1928), historisk Forfatter. IV, 29 f., 309 f., 315 ff., 319, 321, 325.

Ane, Kone i Hellebæk, formentlig Anne Sophie Olsen (f. ca. 1783), g. m. Skomager Ole O. (f. ca. 1785). II, 151-165, 171 f.; IV, 53, 364.

Arentzen, Kr. A. E. (1823-99), Skolemand, Digter, Litteraturhistoriker. II, 348; IV, 303, 413.

Arildsen, S. W. (f. 1901), Dr. theol. IV, 318.

Aristoteles (384-322 f. Kr.), græsk Filosof og Videnskabsmand. IV, 358.

Arndt, E. M. (1769-1860), tysk Forfatter, Professor i Bonn. II, 137; IV, 362.

Arnesen, A. L.(1808-60), Forfatter. II, 213 f.; IV, 160, 376.

- Marie ("Valgerda") (1824-91). Lærerinde. II, 137; IV, 362.

- P. (1776-1851), Filolog. IV, 362.

- Kall, Benedicte (1813-95), Forfatterinde. IV, 286, 291, 312.

Arnold (Arnoldsen?), Gæstgiverfamilie i Hamborg. I, 35, 37-40.

Astrup, Mette Marie (1760-1834), Skuespillerinde. I, 168; IV, 308, 432.

Atterbom, P. D. A. (1790-1855), svensk Digter. III, 131; IV, 389.

Augustinus, Aurelius (353-430), Kirkefader. IV, 442.

450

Aumont, A. (1860-1917), Teaterhistoriker.

IV, 41, 412. Aumont, L.(1805-79), Maler. IV, 324.

Badon (Pardon), Peter, københavnsk Original. II, 301; IV, 394 f.

Baggesen, F. L.August (1795-1865), Officer, Forfatter. I, 175; IV, 310.

- Jens (1764-1826), Digter. I, 137ff., 277; II, 78, 170 f., 348; III, 208; IV, 222, 303, 310, 337, 365.

Ballin, S. J. (1802-66), Læge. IV, 416.

Bang, Marie Caroline, f. Fribert (1803-75), g. 1824 m. Juristen P. G. B. II, 182; IV, 368.

- Oluf (Ole) L.(1788-1877), Læge. II, 30, 281; IV, 190, 346.

- P. G. (1797-1861), Jurist, Minister. II, 182, 265, 273, 292, 312; III, 78, 89; IV, 368, 387, 395 f., 428 f.

Barfod, Frederik (1811-96), historisk Forfatter, Politiker. IV, 331.

Barneckow, G. v. (1779-1838), tysk dramatisk Forfatter. IV, 314.

Beaumarchais, P. A. C. de (1732-99), fransk dramatisk Forfatter. III, 71.

Becker, Carl (1780-1862), Leder af tysk-dansk Skuespillerselskab. IV, 309.

Bellini, V. (1801-35), italiensk Operakomponist. II, 28; IV, 346.

Bellman, C. M. (1740-95), svensk Digter. I, 157, 159-162, 166, 187; II, 123, 263 f.; IV, 182, 306, 360, 386 f.

Benedictsen, Anna Maria, g. Meyer (1835-74), Skuespillerinde, II, 314(?). 315 f.: IV, 209, 397.

Berggreen, A. P. (1801-80), Komponist, Udgiver. II, 74, 112; IV, 352.

Bergnehr, Leocadie (1826-1919), Operasangerinde, g. 1.° 1852 m. Lysestøber C. E. Fossum, 2.° 1861 m. Syngem ester C. L.Gerlach. II, 240, 309; IV, 173, 374, 382, 396.

Bergsøe, Clara (1837-1905), Forfatterinde. IV, 322.

Berling, Carl (1812-71), Bogtrykker, Avisudgiver, Hof embedsmand. III, 108; IV, 383, 407, 433 f.

Bemadotte, Jean Baptiste (1763-1844), Prins af Pontecorvo, fransk Marskal, 1810 Tronfølger og 1818 Konge af Sverige og Norge under Navn af Karl XIV. Johan. III, 200; IV, 446.

Berner, F. J. G. (1823-1914), Teaterembedsmand. II, 214; III, 18 f., 89 f., 94, 148, 183, 186 f.; IV, 7, 33 f., 50, 160 f., 232, 277, 376, 398, 403, 405, 419, 431 f., 444.

Bernhardt, Sarah (eg. Rosine Bernard) (1844-1923), fransk Skuespillerinde. III, 75; IV, 352, 428.

Beskow, Bernhard v., Baron (1796-1869),

svensk Hofmarskal, Forfatter. II, 263; IV, 182 f., 208, 386.

- Magdalene, f. Wåhlberg (1790-1873), g. m. Baron B. v. B. II, 263; IV, 386.

Beyer, Sille (1803-61), Forfatterinde. I, 245, 249; II, 148, 175, 215, 239; III, 93 f.; IV, 11 f., 24, 239, 247, 364, 382.

Bibow, A. C. B. (1808-76), Officer, Kammerherre. IV, 335.

Biehl, Charlotta Dorothea (1731-88), Forfatterinde. IV, 151.

Bigottini, Emilie (1785-1858), fransk Solodanserinde. I, 201; IV, 315.

Bille, C. St. A. (1828-98), Redaktør, Embedsmand, Politiker. II, 308, 321, 324; III, 52 f.; IV, 47, 190, 392, 395, 397, 402, 414. 422.

Bindesbøll, Gottlieb (1800-56), Arkitekt. IV, 406.

Birkeland, M. B. (1830-96), norsk Historiker og Politiker. IV, 41.

Bissen, H. V. (1798-1868), Billedhugger. III, 133; IV, 429, 437.

Bjerregaard, H. A. (1792-1842), norsk Højesteretsasscssor, Digter. IV, 296.

Bjerring, Vilhelm (1805-79), Filolog, Politiker. IV, 319.

Bjømson, Bjørnstjerne (1832-1910), norsk Digter. II, 340; III, 188 f., 199 ff.; IV, 19, 46, 59, 62, 241, 290, 351, 409, 416, 436, 439, 440 f., 443 f., 446 f.

- Karoline, f. Reimers (1835-1934), g. 1858 m. Bjørnstjerne B. III, 199f.; IV, 19, 46, 50, 446.

Blanc, T. (1838-1921), norsk Teaterhistoriker. IV, 296.

Blicher, St. St. (1782-1848), Digter. II, 216; IV, 162, 336, 377.

Blixen Finecke, C. F., Baron (1822-73), Minister. II, 33 f., 36, 44; III, 108; IV, 132, 348, 434.

- Gustafva Charlotta, f. Ankarcrona (1821-90), g. 1842 m. C. F. B. F. II, 33 f., 36; IV, 348.

Bloch, Anna, f. Lindemann (f. 1868), Skuespillerinde, g. 1887 m. Sceneinstruktør W. B. IV, 314.

- Carl (1834-90), Maler. IV, 429.

- William (1845-1926), Sceneinstruktør, Forfatter. IV, 443.

Bluhme, C. A. (1794-1866), Embedsmand, Minister. IV, 429, 443.

Bobé, Louis (f. 1867), Historiker. IV, 335, 349 ff.

Bodenhoff, E. (1852-1934), Officer, Forfatter. IV, 347, 359, 390, 408.

Bodholt, Karen Marie (1796-1872), g. 1841 m. J. J. Pätges; se der. IV, 280.

Boieldieu, F. A. (1775-1834), fransk Operakomponist. II, 28; IV, 126, 346.

451

Bojesen, Ernst F. C. (1803-64), Filolog og Skolemand. III, 134 f.; IV, 153.

Bombelles, Adelaide (Ida) de, f. Brun (1792-1857), mimisk-plastisk og musikalsk Kunstnerinde, g. 1816 m. Grev L.Ph. de B. IV, 280, 292.

Borchsenius, Otto (1844-1925), Forfatter. IV, 368, 447.

Bornemann, F. C. (1810-61), Jurist. III, 81, 134; IV, 319, 429.

Borup, Morten (f. 1894), Lektor, Litteraturhistoriker. IV, 48.

Bothwell, James Hepburn (ca. 1536-78), skotsk Jarl. III, 114, 117; IV, 245, 434.

Bournonville, Antoine (1760-1843), Solodanser, Balletmester. I, 57; IV, 288.

- Antoine August (1805-79), Solodanser, Balletmester og Balletkomponist. I, 57, 107-110, 120 ff., 191, 207, 209; II, 23, 42, 84, 173, 249, 253, 288, 290, 340 f.; III 83 f.; IV, 105 f., 108, 135, 276 f., 288, 290, 299, 311 f., 315, 317 f., 329, 332, 344, 360 f., 365 f., 371, 373, 383 f., 386, 409 f., 413, 430, 442 f.

- Charlotte (1832-1911), Operasangerinde, Memoireforfatterinde. IV, 311, 318, 360 f., 384, 387.

- Helene Frederikke, f. Håkansson (1809-95), g. 1830 m. A. A. B. IV, 106, 360.

Boye, C. J. (1791-1853), Præst og Digter. II, 78; IV, 291, 331, 352.

Brahe, Sophia (ca. 1556-1643), lærd Adelsdame. II, 100 f., 118, 126.

- Tycho (1546-1601), Astronom. II, 100 f., 118 f., 122,126; III, 15; IV, 357,359 f., 418.

Brammer, G. P. (1801-84), Biskop. IV, 417.

Brandes, Edvard (1847-1931), Forfatter, Minister. IV, 19, 21, 24, 31, 41, 57, 237, 344. 382, 384, 387, 412, 424, 447.

- Georg (1842-1927), Kritiker. IV, 19, 250 f., 253, 290, 366 f., 392.

Brask, R. Høeg (1877-1942), Embedsmand, Personalhistoriker. IV, 284, 291.

Brenøe, Vilhelmine (1823-85), Skuespillerinde. IV, 421.

Brix, Hans (f. 1870), Litteraturforsker, Kritiker. IV, 307, 362.

Brorson, H. A. (1694-1764), Biskop, Salmedigter. IV, 38.

Brun, Friederike (Frederikke), f. Münter (1765-1835), Forfatterinde, g. 1783 m. Storkøbmanden Constantin B. IV, 303.

- M. W. (1819-91), Teaterdirektør, Forfatter. IV, 348.

Bruno, Giordano (Filippo) (1548-1600), italiensk Filosof. IV, 423.

Bruun, Chr. V. (1794-1877), Tegner og Raderer. IV, 300.

- Chr. W. (1831-1906), Biblioteksmand, Historiker. IV, 336.

- N. T. (1778-1823), Forfatter og Oversætter. IV, 293.

- Rasmus Emil (1790-1819), Læge. IV, 376.

Bræstrup, Chr. J. C. (1789-1870), Politidirektør, Overpræsident, Minister. III, 109; IV, 429, 434.

Brøchner, Hans (1820-75), Filosof. IV, 388.

Brøndsted, Frederikke, f. Koës (1790-1818), g. 1813 m. Arkæologen P. O. B. IV, 338.

- P. O. (1780-1842), Arkæolog. I, 282 f.; II, 16; III, 52; IV, 129, 338, 351.

Bulwer, se Lytton.

Buntzen, Andreas (1781-1830), Grosserer, senere Kornskriver. I, 97, 125, 151; IV, 297 f., 301 f.

- Andreas (1811-80), Læge. II, 140f.; III, 134 f.; IV, 338, 363.

- Camilla Cécile Victoire, f. du Puy (1790-1871), g. 1809 m. Grosserer, senere Kornskriver A. B. I, 54(?), 96, 98; IV, 67(?), 287, 297, 301 f.

- Edouard (1809-85), Jurist. I, 120; III, 134 f.; IV, 62, 301.

- Frederik Georg Julius (1815-47), Fru Gyllembourgs Plejesøn, 1840 cand. med. et chir. I, 96, 125 f., 132, 134, 144, 146 f., 151 f., 227, 269, 282; II, 73, 140 f., 155, 302; III, 10; IV, 89 f., 116 f., 148 ff., 154, 297, 302, 323, 351 f., 363, 395.

- H. (1803-92), Maler. IV, 335.

Busch, V., Udgiver af "Kjøbenhavns Theaterblad". IV, 355.

Bülow, Johan (1751-1828), Hofmand og Mæcen. IV, 151.

Byron, G. G., Lord (1788-1824), engelsk Digter. I, 279, 280.

Byström, J. N, (1783-1848), svensk Billedhugger. IV, 386.

Bærentzen, E. (1799-1868), Portrætmaler og Litograf. IV, 324, 341, 347.

Bøcher, M. (1811-86), Søofficer. IV, 351.

Bøge, Hans (1834-95), Tjener, sen. Manufakturhandler. III, 85, 122, 143, 149; IV, 256, 435.

Bøgh, Erik (1822-99), Forfatter, Teaterdirektør. IV, 153, 304, 411, 433.

- Nicolai (1843-1905), Forfatter. IV, 290, 329, 423, 430.

Calderón de la Barca, Pedro (1600-81), spansk Dramatiker. I, 227, 245-248; IV, 321, 328.

Camprubé, Mariano (- 1840 -), spansk Danser. IV, 318.

Carl (1744-1836), Landgreve af Hessen-Kassel. IV, 285.

Caroline, Arveprinsesse (1793-1881), g. 1829 m. Arveprins Ferdinand. II, 115 f.; IV, 294, 359, 408.

Caroline Amalie, f. Prinsesse af Augustenborg (1796-1881), Dronning, g. 1815 m.

452

Christian (VIII). I, 265; II, 14 ff., 82, 285 f.; IV, 115, 333, 343, 390, 407.

Caroline Charlotte Mariane, f. Prinsesse af Mecklenburg-Strelitz (1821-76), g. 1841 m. Kronprins Frederik (VII). I, 263 ff.; IV, 112, 328, 333.

Caroline Mathilde, f. Prinsesse af England (1751-75), Dronning, g. 1766 m. Christian VIL I, 157, 160, 166'; II, 143; IV, 93, 151, 307, 363.

Carstensen, G. J. B. (1812-57), Bladudgiver, Tivolis og Casinos Stifter. I, 266 f.. 273 f.; III, 83; IV, 208, 328, 334, 336 f., 352, 355, 368, 430.

Casorti, Giuseppe (1749-1826), Pantomimiker. IV, 374 f.

- Pasquale (- 1800 -), Pantomimiker og Ekvilibrist. IV, 374.

Castelli, I. F. (1781-1862), østrigsk Digter. I,41, 95; IV, 285, 297.

Cérenville (- 1874 -), schweizisk Læge. III, 198 f.; IV, 446.

Cervantes, M. de (1547-1616), spansk Digter. I, 60; III, 82.

Christensen, Balihazar (1802-82). Overretsprokurator, Redaktør, Politiker. I, 241; IV, 327.

- Carl C. (f. 1866), Forfatter. IV, 281.

- Chr. F. (1805-83), Teatermaler. IV, 335.

- H. C. (1823-92), juridisk Embedsmand, i Styrelsen for Det kgl. Teater 1856-59. II, 312 f., 317, 319, 334 f., 337, 347 f., 350 f., 356; III, 14, 16-20, 23-48, 50, 56 ff., 86, 88 f., 93 f.; IV, 7, 48, 62, 207, 210 ff., 232, 234 f., 387, 389, 391 f., 396-399, 402 f., 405 ff., 409-416, 418-424, 426, 430 f.

- J. H. (f. 1825), Tjener. II, 303; IV, 395.

Christian IV (1577-1648), Konge. I, 97; III, 108.

Christian VII (1749-1808), Konge. I, 166; IV, 307, 373, 381.

Christian Frederik (Christian VIII) (1786-1848), Kronprins, Konge. I, 221, 240 ff., 257 ff., 265; II, 14 ff., 28, 30, 82, 113-117, 148, 173, 177 f., 285, 345; III, 16, 187; IV, 112 f., 115, 129, 144, 318, 322, 324, 326 ff., 332 f., 340, 343, 346 f., 359, 366, 374, 376, 390, 406.

Christian (IX) (1818-1906), Prins af Glücksborg, Konge. I, 233; III, 208; IV, 111, 229, 247, 326, 406, 448.

Christina, se Kristina.

Clausen, H. N. (1793-1877), Teolog, Minister. II, 122; IV, 317, 359 f.

- Inger Birgitte, f. Aaslew (1762-1843), Skuespillerinde, g. 1789 m. Skuespiller H. A. C. I, 168; II, 234; IV, 308.

- Julius (f. 1868), Biblioteksmand, Forfatter. IV, 306, 353, 363.

Collin, Edgar (1836-1906), Journalist og Teaterhistoriker. III, 191(?); IV, 445.

- Edvard (1808-86), Departementschef, litterær Samler. II, 198; III, 135; IV, 157, 286, 369, 373, 412, 437.

- Jonas (1776-1861), Finansdeputeret, Medlem af Det kgl. Teaters Direktion 1842-49. I, 46, 52 f., 57 f., 80, 147, 230, 260 f.: II, 21, 29, 32(?), 78 f., 84, 87 f., 106, 138, 140, 147, 149 f., 173, 184, 191-195, 198, 225, 229 f., 237, 263, 279, 280 f., 344 ff.; III, 54 f., 95, 129, 134 f.; IV, 49, 80, 113, 132, 140, 143, 157, 162, 173, 200, 227 f., 285-288, 291 ff., 300, 304, 327 f., 330, 332, 347f., 353 ff., 362 f., 365, 369 f., 372 f., 379 ff., 389, 412, 414, 423, 432, 436 f.

- Th. (1815-1902), Teaterlæge. IV, 203, 396.

Colman, G. (d. Ældre) (1733-1794), engelsk dramatisk Forfatter og Teaterdirektør. IV, 418.

Como, Antonio (- 1760 -), italiensk Balletmester. IV, 367.

Coninck, W. de (1822-1906), Diplomat, Oversætter. IV, 442.

Cyprian (ea. 200-258), Biskop i Karthago. IV, 442.

Dagmar, böhmisk Prinsesse (d. 1212), Dronning, g. 1205 m. Kong Valdemar Sejr. I, 263 ff.

Daguin, Sophie (1801-81), franskfødt svensk Danserinde. I, 122; IV, 301.

Dahl, Carl B. A. (1810-70), Departementsdirektør, senere Stiftamtmand, Godsejer. III, 134f.; IV, 205f.

- Fl. (f. 1896), Stadsarkivar, Historiker. IV, 309

Dahlén, Carl (1770-1851), Solodanser. I,16 ff., 32; IV, 281.

Dahlerup, E. A. (1812-82), Læge. II, 268; IV, 387.

Dankwart, F, C, (1782-1856), Direktør i det udenlandske Departement. I, 250(?); IV, 329.

Dannemand, Frederikke (1790-1862), Frederik VI.s Mætresse. IV, 383.

Danner, Louise Christine, f. Rasmussen (1815-74), Lensgrevinde, g. 1850 m. Frederik VII. II, 249, 336 f.; III, 108 f.; IV, 174 f., 291, 333, 359, 372, 383, 391, 396, 407 f., 410, 433 f.

Danneskiold-Laurvig(en) C. C. Lensgreve (1723-83). IV, 375.

- F. A., Greve (1688-1754), Geheimeraad. I, 272; IV, 336.

Darnley, Henry Stuart (1545-67), Konge af Skotland. III, 114; IV, 245, 434.

David, C. G. N. (1793-1874), Nationaløkonom, Minister. I, 62, 89, 94, 132, 147, 235, 241; IV, 289, 297, 302, 305, 327.

453

- Georgine Nicoline, f. Bramsen (1811-90), g. 1831 m. C. G. N. D. I, 147; IV, 305.

Davidsen, J. (1813-91), Redaktør og Forfatter. IV, 339, 348, 395.

Dehn, Agnes (1851-1920), Skuespillerinde, g. 1880 m. Assistent Th. Gjørling. IV, 385,445.

Déjazet, Pauline Virginie (1797-1875), fransk Skuespillerinde. IV, 432.

Delong, A. H., Baron (1797-1865), Generalkonsul. IV, 319.

Devrient, Ludwig (1784-1832), tysk Skuespiller. III, 169; IV, 442.

Dickens, Catherine, f. Hogarth (d. 1879), g. 1836 m. Charles D., Ægteskabet opløst 1858. 1,253; IV, 330.

- Charles (1812-70), engelsk Forfatter. I, 252f.; IV, 114, 330.

Dietrichson, L.(1834-1917), norsk Kunst- og Litteraturhistoriker. IV, 416.

Dina Vinhofvers (f. senest ca. 1620, d. 1651), Eventyrerske. I, 279; IV, 338.

Donizetti, G. (1797-1848), italiensk Operakomponist. II, 28; IV, 346.

Dorothea, Tjenestepige (d. 1833). I, 128 f., 131, 145; IV, 302.

Dorph, N. V. (1783-1858), Skolemand og Oversætter, 1856-57 Direktør for Det kgl. Teater. II, 197(?); III, 14, 16-20, 22 ff., 26 f., 30, 56 f., 89; IV, 185, 232 f., 372, 418 ff.

Drewsen, Adolph (1803-85), Assessor, senere Justitiarius. I, 230, 232; IV, 325, 436.

- Ingeborg, f. Collin (1804-77), g. 1826 m. Adolph D. I, 230ff.; II, 194, 280f.; III, 129; IV, 325, 389, 436.

Dubarry, Jeanne Bécu, Grevinde (1743-93), Ludvig XV.s Mætresse. IV, 433.

Duborgh, P. R. (1792-1853), fransk Vicekonsul. I, 99; IV, 298.

Dumreicher, Carl (f. 1879), Biblioteksmand, Forfatter. IV, 447.

du Puy, Edouard (ca. 1770-1822), Komponist, Musiker, Sanger. IV, 67(?), 287, 297, 300.

Duveyrier, Honoré M. N. (1753-1839), fransk Kommissær. I, 175; IV, 309.

Döbler (-1841-), Taskenspiller. I, 261; IV, 333.

Eckardt, Josephine, f. Thorberg (1839-1906), Skuespillerinde, g. 1863 m. Skuespiller L.A. E. IV, 426, 440, 444.

Eckermann, J. P. (1792-1854), tysk Forfatter. IV, 388, 395.

Ehlers, C. W. (ca. 1786-1838), Leder af Skuespillerselskab. IV, 309.

Eibe, F. H. (f. 1881), Kontorchef. IV, 302.

Eidrup, Marie, Balletdanserinde. I, 200; IV, 314.

Elisabeth (1533-1603), Dronning af England. III, 114, 116 f.

Ellinger, H. O. G. (f. 1857), Fysiker, Politiker. IV, 447.

Elssler, Fanny (1810-84), østrigsk Danserinde. I, 206-209; IV, 317 f.

- Therese (1808-78), østrigsk Danserinde. I, 209; IV, 318.

Euripides (484-406 f. Kr.), græsk Tragediedigter. IV, 362.

Ewald, Johannes (1743-81), Digter. I, 138; III,60; IV, 54, 325, 406, 424.

Exner, J. J. (1825-1910), Maler. II, 68; IV, 351.

Faber, Chr. (1775-1845), Fyrinspektør. II, 160; IV, 364.

- Peter (1810-77), Forfatter, Inspektør ved Polyteknisk Læreanstalt, Telegrafdirektør. IV, 368.

Falch, Charlotte (1809-49), Frøken. II, 50 f., 54, 56; IV, 349.

Fallesen, M. E. (1817-94), Officer, Politiker, Teaterchef 1876-94. III, 197; IV, 278, 428, 445.

Falsen, C. M. (1782-1830), norsk Jurist, Historiker og Politiker. IV, 326.

Fay, Léontine (1810-76), fransk Skuespiller inde, g. 1835 m. Skuespilleren Volnys. III, 171; IV, 442.

Ferdinand, Arveprins (1792-1863). IV, 247, 359, 408.

Ferslev, Chr. (1817-83), Operasanger. III, 206; IV, 279, 398, 402, 447.

- Chr. V. (1854-1941), cand. jur., sen. Dommer. IV, 447.

Fibiger, Adolph (1791-1851), Officer. IV, 304, 309.

- Johannes (1821-97), Præst. IV, 350.

- Mathilde (Clara Raphael) (1830-72), Forfatterinde. IV, 383.

Finne, Margrethe Vilhelmine (1792-1869), A. F. Kriegers Tante. III, 136; IV, 437.

Fischer, J. C. H. (1814-85), Minister. IV, 427.

Foersom, Christen M. (1794-1850), Skuespiller. I, 58, 99, 155, 176, 197 ff.; II, 221, i 231, 248, 254; III, 62; IV, 168, 296, 298, 310, 313 f., 336, 355, 359, 367, 378, 425.

- Peter (1777-1817), Skuespiller, Oversætter. IV, 287, 319, 382, 387, 432.

Fog, B. J. (1819-96), Biskop. IV, 448.

Fonseca, Julie da (1814-83), Operasangerinde, g. Rantzau. IV, 310.

Forconi, Felicita (-1842-), italiensk Operasangerinde, g. m. Grev Marasini. I, 295 f.;

IV, 126, 341 f.

Fossum, Leocadie; se Bergnehr.

Frederik III (1609-70), Konge. IV, 338.

Frederik IV (1671-1730), Konge. IV, 336.

Frederik VI (1768-1839), Konge. I, 54, 69, 70 ff., 80 f., 88, 100, 108-111, 122, 148, 152, 158, 173 f., 193 f., 220, 227, 234, 239 ff., 454 258, 286; II, 14 f., 30, 177, 194, 312; IV, 112 f., 115, 122, 291, 294 f., 298 f., 301, 313, 316, 322, 326 f., 359, 374.

Frederik Carl Christian (Frederik VII) (1818-63), Kronprins, Konge. I, 263 ff.; II, 115 f., 119, 177, 192, 195, 221, 249, 288, 333, 336 f., 345; III, 43 f., 46, 51, 85, 91, 108 f.; IV, 112, 174 f., 221, 257, 280, 291, 328, 333, 359, 367, 372 ff., 376, 383, 385 f., 391, 396, 402 f., 406 ff., 410, 414, 416, 433 f., 448.

Frederik, Prins af Augustenborg (Nør), (1800-65). I, 242; IV, 328.

Frederik (1820-84), Landgreve af Hessen-Kassel. I, 233; II, 16; III, 156; IV, 326, 338, 343, 442.

Frederik Wilhelm IV (1795-1861), Konge af Preussen. II, 90 f.; IV, 139, 355.

Fredstrup, Axel (1830-94), Balletdanser, Regissør. IV, 447.

Freund, H. E. (1786-1840), Billedhugger. IV 335.

Frieboe, F.C.C. (1767-1846), Officer. I, 162(?), 163(?); IV, 307.

Friis, Aage (f. 1870), Historiker. IV, 48.

Frydendahl, J. P. (1766-1836), Skuespiller, Instruktør. I, 42, 44, 140 f., 155; 111, 62; IV, 168, 193, 285, 303 f., 424.

Frøhlich, J. F. (1806-60), Komponist og Dirigent. II, 173, 181, 183; IV, 365.

Funck, Poul E. (1790-1837), Solodanser og Balletarrangør. I, 41; IV, 285.

Gade, N. W. (1817-90), Komponist. IV, 290.

Galeotti. V. (1733-1816). Solodanser, Balletmester og Balletforfatter. I, 107; IV, 299.

Galschiøt, M. (1844-1940), Forfatter, Redaktør. IV, 47, 53.

Gamborg, Knud (1828-1900), Tegner. IV, 351, 391.

Garrick, D. (1716-79), engelsk Skuespiller. II, 241; III, 61.

Geijer, E. G. (1783-1849), svensk Digter, Komponist og Historiker. III, 131; IV, 436.

Gerlach, Frue; se Bergnehr.

Gertner, J. V. (1818-71), Maler. IV, 350.

Gigas, E. (1849-1931), Hispanolog. IV, 318.

Giødwad, J. (1811-91), Journalist. I, 241; IV, 327.

Gjørling, Agnes; se Dehn.

Glæser, Fr. J. (1798-1861), Kapelmester og Komponist. II, 84; IV, 354.

Goldoni, C. (1707-93), italiensk Dramatiker. II, 354; III, 22.

Goldschmidt, Benny M. (d. 1880), Fabrikejer. III, 198; IV, 446.

- Meïr Aaron (1819-87), Digter og Publicist. I, 258; IV, 328, 332, 384, 388, 401, 412.

Goldsmith, Oliver (1728-74), engelsk Forfatter. IV, 185.

Gozzi, C. (1720-1806), italiensk Digter. IV, 321.

Gradman, P. (f. 1867), Forfatter. IV, 296.

Grahn, Lucile (1819-1907), Solodanserinde, g. m. Hofoperasanger F. Young. IV, 317 f., 329.

Gram, Ane Marie, Korsangerinde. II, 268; III, 109ff.; IV, 432.

- Barbra Margrethe (Grethe) (ca. 1804-60), Paaklæderske, g. m. J. F. G. II, 232, 266ff., 281, 332; III, 94, 109f.; IV, 380, 387, 432.

- Johan Frederik, Murer, Portner ved Det kgl. Teater. II, 268; III, 109; IV, 432.

Greise, Cathrine Elisabeth (f., ca. 1819), Kokkepige. II, 288(?); IV, 391.

Griffenfeld, Peder (1635-99), Statsmand. II, 322.

Grundtvig, N. F. S. (1783-1872), Præst og Digter. I, 95; II, 129f.; III, 208; IV, 297, 319, 335 f., 361, 378, 447.

- Svend (1824-83), Folkemindeforsker, Sprogmand. IV, 44.

Gustaf III (1746-92), svensk Konge. IV, 287.

Gustaf (V) (f. 1858), svensk Kronprins (Konge). IV, 447.

Gyllembourg-Ehrensvard, Carl Frederik, Friherre (1767-1815), Politiker og landøkonomisk Forfatter. I, 180, 189; III, 133; IV, 101, 182, 287.

- Thomasine Christine, f. Buntzen (1773-1856), Forfatterinde, g. 1.° 1790 m. Forfatteren P. A.Heiberg, 2.° 1801 m. Friherre C. F. G.-E. I, 48 ff., 62, 68, 73, 76, 78, 90, 92-99, 102, 106, 111-117, 120, 125-129, 131-134, 136, 139 f., 143-147, 149-154, 156, 158-167, 169, 171 f., 174, 176, 180, 187 ff., 198, 200, 203, 214 ff., 219 ff., 227, 243, 269, 276 f.; II, 10 f., 35, 37f., 41, 46 f., 49, 51, 55 f., 71 ff., 92, 110, 138, 140 f., 166, 170, 172, 197, 200 f., 206, 214, 217, 223, 236, 261. 283, 287, 292. 302, 308, 338 f.; III, 9-12, 122, 129, 133, 141, 201-205; IV, 9, 13, 28, 31, 34, 36, 46, 53, 55, 66, 73 f., 78, 89-94, 96, 981, 101, 108, 1161, 127, 131 ff., 136, 148 ff., 166, 228, 231, 255, 278, 287, 294, 297-300, 302-305, 307, 309 f., 316, 321 f., 325, 330, 337, 342, 349, 351 f., 363 l, 376, 391, 395, 409, 417, 437, 447 f.

Goethe, J. W. v. (1749-1832), tysk Digter. I, 51 f., 71, 181, 198, 288; II, 171, 179, 241, 246, 249, 274, 307; III, 13 f., 61, 66, 70, 75, 108, 169; IV, 26, 29, 100, 125, 145, 229, 239, 249, 256, 273, 282, 284, 287, 307, 311, 314, 316, 321, 339, 388, 395, 417, 424, 426 ff., 433.

Hagn, Charlotte v. (1809-91), tysk Skuespillerinde. I, 233, 235; IV, 325.

455

Hall, Augusta Marie, f. Brøndsted (1816-91), g. 1837 m. C. C. H. I, 282 f.; II, 16 f., 40 f., 57, 129, 310, 353: III, 51 f.; IV, 129, 198, 338, 415, 422.

- C. C. (1812-88). Turist. Minister- I. 282 f.: II, 16 f., 38, 40, 57 f., 121, 129, 188, 217, 283, 310-313, 317, 319 ff., 333-336, 341, 347-354, 356; III, 16-19, 21, 23 ff., 27-30, 32, 36, 41 f., 46-50, 56 f., 70, 73, 81, 85; IV, 7, 47, 120, 129, 146, 207, 210-213, 220 ff., 228 f., 232 ff., 257, 270, 335, 338, 343, 350, 373, 396 f., 399 f., 402, 405 f., 408 f., 411-416, 420 ff., 427, 429 ff., 433.

- Oluf (1839-1909), Sekretær. IV, 47, 129, 397, 408, 413 ff.

Halm, Fr.; se Münch-Bellinghausen.

Hamm, L.P., Dekoratør. IV, 335.

Hansen, Constantin (1804-80), Maler. II, 118; IV, 145, 359, 406.

- Dorothea Elisabeth (f. 1811), Datter af Sognepræst P. H.; se der. I, 146(?); IV, 89(?), 305.

- Edvard (1820-74), Skuespiller, Teaterdirektør. IV, 406.

- F. J. (1810-52), Forfatter. IV, 337.

- J. Holm; se Holm Hansen.

- J. Christian (1812-80), Operasanger. I, 176; II, 181: IV, 310, 430.

- Magdalene, f. Købke (1825-98), g. 1846 m. Maleren Constantin H.; se der. II, 118; IV, 145 f., 146, 359.

- Maria Nicoline, f. Schou (1789-1871), g. 1807 m. Sognepræst P. H.; se der. I, 146; IV, 304.

- Peter (1773-1859). Soenepræst. I, 144, 146 f.; IV, 25, 304.

- Peter (1840-1905), Journalist, Litteratur-og Teaterhistoriker. IV, 291, 300. 336, 446.

- Victor (1863-1939), Kapelmusikus. IV, 439.

Hansson, C. R. (1807-72), norsk juridisk Student, senere Sorenskriver. I, 93 f., 96 f.; IV, 77, 296 f.

Harboe, Anette Arentine (1808-87), Frøken. I, 73, 81, 88 f.; II, 274; III, 140 ff.; IV, 77, 186, 293 f., 296, 388, 438 f.

- Arent (d. 1808), Forvalter. IV, 282, 295.

- Johan Gebhard (1799-1829), Assistent. I, 19-22, 26 f., 30 ff., 32, 34, 41 f., 47-51, 55, 58, 64 f., 68 ff., 73, 76-81, 83 f., 87 ff., 148; IV, 51, 54 ff.,63, 66-69, 74-77, 83, 94, 282, 286 f., 293-296, 388, 439.

Harsdorff, C. (1735-99), Arkitekt. IV, 413, 420.

Hartmann, J. P. E. (1805-1900), Komponist. I, 257; IV, 322 f., 378, 448.

Harttung, A. (ca. 1831-1902), Tegner og Litograf. IV, 367, 380.

Hass, J. E. (ca. 1780-1860), Skuespiller. II, 21: IV, 344.

Hatting, J. M. I. (f. 1866), Sognepræst. IV, 423.

Hauch, Adam G. Ø. (1836-1914), Skolemand. III, 203; IV, 13, 15, 17 f., 22, 33-38, 45, 52, 447.

- Carsten (1790-1872), Forfatter, Zoolog, 1858-59 Medlem af Det kgl. Teaters Direktion. I, 137; II, 77, 334; III, 56 ff., 88, 93 f.; IV, 168, 297, 303, 352, 384, 386, 406, 423, 430 f., 447.

Haverkam, Sarah (d. 1858, 32 Aar gl.), Moder til Fru Heibergs Adoptivdøtre. III, 141; IV, 439.

Hegel, G. W. F. (1770-1831), tysk Filosof. I, 210, 243; II, 217; IV, 113, 118, 318, 323.

Heger, Elisabeth (Elisa); se Holst.

- Ellen (Eline) Marie, f. Schmidt (1774-1842), Skuespillerinde, g. 1797 m. Skuespilleren S. H. I, 168; IV, 192, 289, 308, 354.

- S. (1769-1855), Skuespiller. IV, 192 f., 289.

Hegermann-Lindencrone, J. F. (ca. 1802-48), Officer. II, 178; IV, 366.

Heiberg, Anna Louise (1857-1907), Fru Heiberg yngste Adoptivdatter, g. 1890 m. Rentier R. A. Westenholz; se der. II, 11, 283; III, 140-150, 198, 200 f., 206; IV, 13, 15, 42, 50, 255-258, 439, 445.

- Lelia Adela (1855-1917), Fru Heibergs næstældste Adoptivdatter. II, 11, 283; III, 140-150, 198, 200 f., 206; IV, 13, 50, 255-258, 293, 438, 445.

- Peter Andreas (1758-1841), Forfatter. I, 99. 128. 143. 148-151, 1735 200, 202 ff., 211 ff.; II, 300; III, 60, 133, 202-205; IV, 13, 31, 34, 46, 108 f., 231, 278, 287, 298, 302, 304 ff., 309 f., 315 ff., 319, 325, 337, 391. 394. 424, 437. 447.

- Sarah (Sarah) Henriette (1853-1941), Fru Heibergs ældste Adoptivdatter, g. 1° 1882 m. Læge Aage Suenson, 2.° 1893 m. Proprietær N. A. C. Kaas; se der. II, 11, 283; III, 140-150, 198, 200 f., 206; IV, 13, 42, 50, 255-258, 438, 445.

Heise, Peter (1830-79), Komponist. III, 196 f.; IV, 323, 446.

- Vilhelmine (Ville), f. Hage (1838-1912), g. 1859 m. Komponisten P. H. III, 197; IV, 446.

Helgesen, Hans (1793-1858), Officer. III, 200 f.; IV, 446.

Hellesen, L.J. A. (1823-77), Landskabsmaler. II, 98; IV, 356, 360.

Hennings, Betty, f. Schnell (1850-1939), Skuespillerinde, g. 1877 m. Musikforlægger H. IV, 302, 313 f., 348, 380, 426, 448.

Henningsen, Frøken, Fransklærerinde. II, 225, 229; IV, 166, 379.

- Frants (1850-1908), Maler. IV, 429.

456

Herholdt, J. D. (1818-1902), Arkitekt. III, 150; IV, 437.

Hertz, Henrik (1797 el. 98-1870), Digter. I, 119 f., 136 ff., 141, 154, 156-167, 197 ff., 216 f., 222, 228, 263, 273 f., 286; II, 11, 23-26, 76-82, 84 f., 129, 138, 147 f., 178 ff., 190, 219, 298 f., 301, 309 f., 325; III, 21, 62, 125, 129 f., 134 f., 195 f., 207; IV, 10, 36, 49, 62, 92 f., 109 ff., 131, 165, 185, 189, 198, 247, 274, 290, 295, 298, 303, 306 ff., 314, 320, 333, 336, 339, 342 f., 352 f., 394, 396, 402, 436, 444, 446.

Hetsch, C. F. (1788-1864), Arkitekt. IV, 335.

Hirsch, Margrethe, Guvernante hos Fru Heiberg. III, 147; IV, 257 f., 440.

Hjelholt, H. (f. 1887), Arkivar, Historiker. IV, 448.

Hjort, Peder (1793-1871), Kritiker og Skolemand. I, 137; IV, 303.

- W. (1830-1911), Præst. IV, 448.

Hoffmann, E. T. A. (1776-1822), tysk Forfatter. II, 116; IV, 359.

Holbein, Hans (den Yngre) (1497-1543), tysk Maler. III, 68f.; IV, 426.

Holberg, Ludvig (1684-1754), Forfatter. I, 55, 110, 272; II, 85-89, 206, 215, 224-227, 229 ff., 233-236, 260, 276; III, 54, 59 f., 62 f., 74, 76, 82 f., 186, 188; IV, 100, 123, 167 f., 189, 222, 238, 285, 300, 302, 308, 336, 342 f., 354 f., 379 f., 389, 424 f.

Holm Hansen, J. (1841-1920), Skuespiller og Forfatter. IV, 439, 444, 446.

Holst, Elisabeth (Elisa), f. Heger (1811-91), Skuespillerinde, g. 1834 m. Skuespilleren W. H. I, 61, 168, 217, 294; II, 27, 221, 241 ff., 253, 262; IV, 138, 192, 289, 320, 330, 334, 378, 382, 390, 402.

- H. P. (1811-93), Digter. II, 42, 69, 334, 345; III, 28, 33 f., 36, 40, 83, 183, 194; IV, 154, 233 f., 305, 326, 347, 378, 412, 420, 430, 443.

- Wilhelm (1807-98), Skuespiller, Forfatter. I, 274, 289, 294; II, 20 ff., 103; III, 26 f.; IV, 124, 135, 289, 320, 332, 337, 339, 344, 362, 383, 389, 398, 406, 420 f., 443.

Holstein, E. F. (1801-83), Officer, Hofchef, senere Overborgmester. IV, 288.

- F. C. v. (1771-1853), Officer, Hofmand, Teaterchef 1811-40. I, 152, 259; IV, 113, 292, 326, 332, 374, 418.

Holten, C. F. (1817-98), Officer, Memoireforfatter. IV, 383, 391.

Homberg, Augusta, f. David (1803-66), g. m. Bankier i Frankfurt Benedict H. I, 234 f.; IV, 326.

Honoré; se Duveyrier.

Hornemann, Chr. (1765-1844), Miniature- og Pastelmaler. IV, 349.

- Emil (1809-70), Komponist, Musikhandler. IV, 368.

- Emil (1810-90), Læge. IV, 324.

Hostrup, J. C. (1818-92), Digter og Præst. IV, 153, 308, 343, 367, 381, 386.

Huber (1771-1859), tysk Teaterdirektør. I, 285.

Hultmann, F. W. (1820-94), Skuespiller. II, 181, 255, 342; IV, 367, 411.

Humboldt, F. W. H. Alexander, Friherre v. (1769-1859), tysk Naturforsker. II, 91; III, 129; IV, 355, 436.

- K. Wilhelm, Friherre v. (1767-1835), Sproggransker og preussisk Statsmand. III, 129; IV, 436.

Hvid, Annette Christine, f. Jernstedt (1769-1838), g. m. Dr. med. C. A. H. (1752-1804). I, 106, 112; IV, 86, 298.

- Christopher (1803-72), Skuespiller, Inspektør. I, 104 ff., 112, 114 ff., 123 f.; IV, 53, 81 f., 85 ff., 298 f., 301, 406.

Hvorup, Christiane (1822-1902), Dameskrædderinde, g. 1866 m. J. F. Pätges; se der. IV, 280.

Høedt, Chr. O. (1788-1850), Postbud, Marskandiser. IV, 427.

- Frederik Ludvig (1820-85), Sceneinstruktør, Skuespiller. II, 132 f., 216-219, 240-243, 245, 249-254, 256 ff., 260-263, 269-279, 293 f., 296-301, 310, 312, 318-322, 324, 326 ff., 333, 335 ff., 341 ff., 347, 351 f.; III, 16, 22 f., 25 f., 28-32, 35-43, 47 f., 50, 57 ff., 63 ff., 67 f., 70-74, 86, 92 ff., 107, 183; IV, 7, 19, 21 f., 57, 130, 162 ff., 174-180, 184-191, 193 f., 197 f., 201, 207 f., 210 f., 213, 218-221, 223, 232, 234, 237 f., 240 f., 244, 296, 313, 344, 352, 361 f., 378, 382-385, 387 ff., 392 ff., 397-400, 402-409, 411-414, 418, 420-428, 431, 433, 443.

- Marie, f. Hansen (1795-1887), g. m. Chr. O. H. IV, 388, 427.

Ibsen, Henrik (1828-1906), norsk Digter. III, 75, 188 ff., 192; IV, 241, 297, 428, 436 f., 444 f.

Iffland, A. W. (1759-1814), tysk Skuespiller, Teaterdirektør og Forfatter. III, 60, 62; IV, 304, 424, 428.

Ingemann, B. S. (1789-1862), Digter. I, 69; IV, 128, 250, 291, 356, 358, 423.

- Lucie, f. Mandix (1792-1868), g. m. B. S. I. IV, 250, 259.

Ivanow, Caroline Augustine, f. Kjær (1791-1850), g. 1831 m. J. F. Pätges; se der. IV, 280.

Iürgensen, Dorothea Elisabeth (Lise), f. Buntzen (1776-1867), g. 1795 m. Mægler og Dispachør F. C. I. II, 214; IV, 297, 376.

- F. C. (1759-1810), Mægler og Dispachør. IV, 297.

457

Jacobsen, J. C. (1811-87), Kaptajn, Brygger, Mæcen. III, 79(?); IV, 50, 429, 445.

- Louise, f. Larcher (1834-1922), Skuespillerinde, g. 1858 m. Løjtnant, senere Kontraadmiral J. J. G. P. J. II, 256; IV, 219, 283, 440.

- P. V. (1799-1848), Historiker. IV, 152, 290.

Jensen, J. L.(1800-56), Blomstermaler. IV, 406.

Jerichau, J. A. (1816-83), Billedhugger. II, 68; IV, 351.

- Baumann, Elisabeth, f. Baumann (1819-81), Malerinde, g. 1846 m. Billedhuggeren J. A. J. II, 68; IV, 351.

Jerndorff, Andreas (1797-1853), Inspektør ved Søkvæsthuset. IV, 349, 390 f.

- Caroline, f. Jones (1811-80), g. m. Inspektør A. J. IV, 390.

- Peter (1842-1926), Skuespiller. IV, 304, 349, 351, 390 f.

Jessen, Franz v. (f. 1870), Journalist og Forfatter. IV, 319.

Josefina, f. Prinsesse af Leuchtenberg (1807-76), Dronning af Sverige-Noree, g. 1823 m. Oskar (I). II, 113-117; IV, 359.

Joséphine Beauharnais, f. Tascher de la Pagerie (1763-1814), Kejserinde af Frankrig, g. 1796 m. Napoleon (I). II, 256; IV, 145, 385.

Juel, Jens (1745-1802), Maler. I, 128; III, 11; IV, 302.

Julius, Kusk. I. 236 ff.

Jørgensen, A. D. (1840-97), Historiker. IV, 9 f., 13, 15, 18, 22-25, 27 ff., 33 f., 37-47, 50 f., 53-58, 288, 332, 344, 393, 415, 423, 430, 436, 440.

- Chr. (d. 1943), Bankdirektør i Aalborg. IV, 281.

- Harald (f. 1907), Arkivar, Historiker. IV, 38 f., 42.

- Henriette (1791-1847), Skuespillerinde. I, 58, 127 f., 199, 218; II, 24, 91 f., 234; III, 97, 140, 302, 320, 330, 345, 354, 356, 425, 432.

- Tormod (f. 1876), Skolemand, Historiker. IV, 309 f.

Kaas, F. J. (1758-1827), Minister. IV, 336.

- N. A. C. (1868-1936), Proprietær. IV, 438.

Kalckar, Marc. (f. 1881), Kontorchef. IV, 314,

Karl IV (1316-78), tysk-romersk Kejser. IV, 418.

Kean, Edmund (1787-1833), engelsk Skuespiller. III, 169; IV, 442.

Kellermann, Caroline, f. Fjeldsted (1821-81), Solodanserinde, g. 1849 m. Violoncellisten C. L.K. I, 273; II, 290; IV, 190, 301, 336.

Kett, Johanne Henriette Marie (1825-1906), g. m. Bagermester, senere Varemægler Th. Welding. I, 26, 64; IV, 283.

- L.F. (1797-1833), Kopist i Rentekammeret. I, 26; IV, 280.

Kierkegaard, Søren Aabye (1813-55), Filosof. I, 67; II, 134-137, 313, 335; IV, 54, 95, 148, 220, 291, 303, 362, 397, 406.

Kingo, Thomas (1634-1703), Biskop, Digter. IV, 260.

Kirchner, F. Th., østrigsk Skuespiller, I, 260 f.; IV, 332.

Kirstein, C. L.(1793-1862), Generaldecisor, 1831-38 Medlem af Det kgl. Teaters Direktion. IV, 104.

Kleist, B. H. W. (1777-1811), tysk Digter. IV, 321.

Knudsen, H. C. (1763-1816), Skuespiller. IV, 306.

- N. P. (1819-54), Skuespiller. II, 181, 309; IV, 367, 396.

Koch, H. C. E. (1774-1847), Sognepræst. IV, 298.

- Laurentze Marie, f. Buntzen (1781-1854), g. 1800 ni. Sognepræst H. C. E. K. IV, 298.

- Laurentze Marie (1815-75), g. 1854 m. Skolelærer Peter Jensen. I, 97; IV, 298.

Koës, Anna Mathea, f. Falch (1731-1804), g. 1775 m. Oldermand F. V. K. IV, 350.

- Georg (1782-1811), Filolog. II, 65; IV, 351.

Kok (Kock) Laurids (1634-91), Præst, Sprogmand, Forfatter. IV, 325.

Kollerød, Ole (d. 1840, 38 Aar gl.). III, 66; IV, 426.

Konow, Marie, f. Oehlenschläger (1818-1910), g. 1839 m. d. norske Godsejer, Dr. phil. W. K. IV, 290, 364.

Kotzebue, A. F. F. v. (1761-1819), tysk Dramatiker. III, 60, 62, 74; IV, 304, 424, 428.

Kragh, Chr. (1802-84), Skuespiller. I, 285; II, 78, 106; IV, 337, 339, 352, 357 f.

Kranold, R. H. C. C. (1819-89), Embedsmand, 1864-66 konst. Chef for Det kgl. Teater. III, 183; IV, 443.

Krarup, Christiane Amalia, f. Møhl (1803-76), g. 1829 m. Skolebestyrer N. B. K. IV, 302.

- Niels Bygum (1792-1842), Skolebestyrer. I, 132; IV, 163, 302.

Krebs, J. H. K. (1803-82), Læge. III. 119ff.; IV, 246, 435.

Krieger, Andreas Frederik (1817-93), Jurist, Minister. III, 50 f., 122, 133-138, 198, 203; IV, 8, 10-26, 30-34, 38, 40-43, 45, 48-51, 62, 236, 255 ff., 268, 276, 329, 356, 368, 383, 422, 437-440, 445 ff.

- Anna Elise, f. Finne (1791-1863), Enke efter Kommandørkaptajn Johannes K. III, 136 f.; IV, 437.

458

- Sophie Magdalene (1811-62), A. F. Kriegers Søster. III, 136; IV, 437.

Kristina (1626-89), svensk Dronning. I, 167; IV, 308.

Krogh, Torben (f. 1895), Musik- og Teaterhistoriker. IV, 292, 307, 323.

Krohn, Pietro (1840-1905), Maler og Museumsdirektør. IV, 447.

Krätzmer, Andrea Marie, f. Møller (1811-89), Solodanserinde, g. 1829 m. J. F. C. K. I, 18, 32-35, 59, 107, 192; IV, 80, 106, 282, 284, 313, 329.

- J. F. C. (1808-53), Kapelmusikus. IV, 106, 282.

Kuhlau, D. F. R. (1786-1832), Komponist. I. 63, 70; IV, 290, 292.

Kummerlehn, J. V. (1814-94), Søkaptajn. IV, 294, 439.

- Marie Dorthea, f. Neumann (1770-1843), g. 1.° m. Forvalter Arent Harboe (se der), 2.° m. Klædefabrikant J. F. K. I, 81, 89; IV, 294 f.

Kühle, Sejer (f. 1886), Kontrollør, Forfatter. IV, 298.

Kyrre, Hans (f. 1895), Forfatter, Skolemand. IV, 306, 352.

Købke, P. (1841-1923), Ekspeditionssekretær. IV, 423.

Körner, J., Traad- og Baandhandler. I, 29 f.; IV, 284.

La Motte Fouqué, F. H. C. (1777-1843), tysk Digter. IV, 102.

Langberg, K. E. (1760-1833), Dispachør. IV, 335, 338.

Lange, Frederik (Fritz) (1842-1907), Læge, Forfatter. IV, 37, 313.

- Frederikke Nicoline; se Larcher.

- H. W. (1815-73), Teaterdirektør. II, 327, 335 ff.; III, 22; IV, 219, 221, 223, 308, 376, 403, 405-408. 411 f.. 421.

- Julie, f. Lumbye (1835-95), Skuespillerinde, g. 1.° 1867 m. Teaterdirektør H. W. L.(se der); 2.° 1874 m. Skuespiller C. C. J. Hansen. IV, 406.

- Julius (1838-96), Kunsthistoriker. IV, 236, 340, 367, 423.

Langer, Viggo (1860-1942), Maler, Sanger. IV, 364.

Larcher, Elisabeth (1800-82), Figurantinde. I, 34 ff., 40; II, 87; IV, 60, 190, 284, 354.

- Frederikke Nicoline, f. Lange (1812-92), Skuespillerinde, g. 1830 m. Solodanser P. J. L.I, 61, 91; IV, 289, 296.

- Louise; se Jacobson.

- P. J. (1801-47), Solodanser. I, 32-35, 41, 57; IV, 66, 284, 289.

Larsen, A. C. (1840-1914), Forfatter og Biblioteksmand. IV, 47, 377, 405, 441.

- J. E. (1799-1856), Jurist, Politiker. IV, 373.

- Karl (1860-1931), Forfatter. IV, 307.

Larssen, Anna, f. Halberg (f. 1875), Skuespillerinde, Prædikantinde, g. 1.° 1894 m. Skuespiller J. O. G. L., 2.° 1912 m. Løjtnant, Prædikant S. Bjørner. IV, 442.

Lassen, G. F. (1803-60), Økonomiinspektør, historisk Samler. IV, 370.

Lasson, Ottilia Pauline Christine, f. Munthe af Morgenstierne (1804-86), g. 1826 m. den norske Jurist P. C. L.I, 100; IV, 298.

- Peder Carl (1798-1873), norsk Jurist. I, 100; IV, 298.

Lavater, J. C. (1741-1801), tysk-schweizisk Forfatter. III, 69; IV, 196, 358, 427.

Lefebvre, François (f. ca. 1807), fransk Solodanser. II, 23; IV, 345.

Legouvé, E. (1807-1903), fransk Forfatter. II, 245.

Lehmann, Annette (Arnette) Marie Bolette, f. Puggaard (1821-49), g. 1844 m. Orla L.IV, 295.

- Edvard (1815-92), Maler. IV, 352, 394.

- Orla (1810-70), Højesteretsadvokat, Minister. I, 241; II, 118 f., 122; IV, 29, 145 f., 247, 295, 327, 359.

Lejonhufvud, Erik, Friherre (1823-48), svensk Frivillig i 1848. II, 185; IV, 368.

Leonora Christina (1621-98), Kongedatter, Forfatterinde, g. 1636 m. sen. Rigshofmester Corfitz Ulfeldt. IV, 338.

Leopold, Svend (1874-1942), Forfatter. IV, 48.

Leschly, T. M. (ca. 1778-1852), Overkrigskommissær, Inspektør ved Søkvæslhuset. IV, 349.

Lessing, G. E. (1729-81), tysk Forfatter og Kritiker. I, 292; III, 71, 161, 169; IV, 124, 341.

Lewes, G. H. (1817-78), engelsk Forfatter. III, 66; IV, 231, 250 f.

Levetzau, J. G. (1782-1859), Overhofmarskal, 1840-49 Chef for Det kgl. Teater. I, 259 f.; II, 82, 91, 113 ff., 192 f., 195, 197, 207; IV, 113, 332, 334, 365, 369 f., 372, 374, 381.

Levin, Frk., sen. Fru Elers, Datter af Michel L.I, 16; IV, 282.

- Michel (ca. 1748-1835), Visesanger. I, 16; IV, 282, 284.

Libert (Liebert), G. E. (1820-1908), Landskabsmaler. II, 32; IV, 347.

Liebe, Anna Dorthea, f. Jensen (Sølver) (1784-1838), Skuespillerinde, g. 1811 m. Skuespiller og Regissør Georg L.I, 58, 116-119; II, 234, 267; IV, 82, 300.

- Georg (1788-1845), Skuespiller, Regissør. II, 267; IV, 303.

459

- Jean Edouard (ca. 1805-66), Organist. IV, 300.

- Johanne Emilie, f. Egense (1831-81), Operasangerinde, g. 1856 m. Skuespiller Theodor L, II, 288; IV, 391.

- Theodor (1823-93), Operasanger, Skuespiller. IV, 39, 447.

Liebenberg, F. L.(1810-94), Litterat. IV, 400, 402.

Liebman, August (f. 1864), Skuespiller. IV, 446.

Lind, Jenny (1820-87), svensk Sangerinde, g. 1852 m. Pianisten Otto Goldschmidt. I, 180 ff.; II, 102, 124; IV, 96, 311, 332, 357, 360 f.

- Louise, f. Collin (1813-98), g. 1840 m. Auditør, senere Kontorchef B. W. L. (1807-91). I, 230 ff.; II, 280; III, 129; IV, 325.

Linde, A. C. P. (1814-88), Departementschef, 1866-76 kst. Chef for Det kgl. Teater. III, 183 f., 194; IV, 62, 443.

Lindgreen, F. (1770-1842), Skuespiller, Instruktør. I, 22 ff., 42, 61, 69; II, 107 f., 235, 248; IV, 168, 283, 292, 303, 337, 356, 380.

Linvald, S. (f. 1914), Museumsassistent. IV, 305.

Liszt, Franz (1811-86), ungarsk Pianist og Komponist. IV, 332.

Liunge, A. P. (1798-1879), Forfatter og Redaktør. IV, 295, 297.

- Dorothea (1803-60), Husbestyrerinde. I, 83, 86, 89, 96, 112f.; IV, 165, 198, 295, 297, 300.

Lorch, J. H. (1810-95). Læge, Redaktør af "Kjøbenhavns Theaterblad". IV, 332, 355.

Louise, f. Prinsesse af Hessen-Kassel (1817-98), Dronning, g. 1842 m. Christian (IX). IV, 326, 333, 408, 442.

Ludvig, Philip (1773-1850), fransk Konge. I, 204; IV, 316.

Lund, Axelline, f. Mørch (1836-1918), g. 1859 m. Maleren F. C. L.IV, 439.

- H. C. A. (1839-1903), Historiker. IV, 447.

- Helga Rinda, Figurantinde, g. 1845 Petersen. IV, 313.

Lunding, H. M. V. (1807-53), Kabinetssekretær, Statsraadssekretær. II, 119 f., 123; IV, 60, 146, 359.

Lunn, Sven (f. 1905), Bibliotekar, Musikhistoriker. IV, 365.

Lyhmann, Ellen, Oldfrue. IV, 439.

Lytton, E. G. E. L.Bulwer (1803-73), engelsk Forfatter og Politiker. IV, 136, 418.

Læssøe, Fr. (1811-50), Officer. IV, 315.

Løffler, E. R. (1805-66), Kontorchef i Det kgl. Teaters Bureau. II, 216, 347; IV, 161, 378, 413.

Løvenskiold, H. S., Baron (1815-70), Komponist. I, 226; IV, 317.

- Leopold (1813-48), norsk Frivillig i 1848. II, 185; IV, 368.

Løvmand, Christine (1803-72), Blomstermalerinde. I, 187; II, 108, 110 f.; IV, 97, 103 f., 312.

Maase, H. F. v. d. (1800-66), Hofchef, Kammerherre. II, 38; IV, 348.

Madsen, Karl (1855-1938), Kunsthistoriker, Museumsdirektør. IV, 429 f., 439.

Madvig, J. N. (1804-86), Filolog, Minister. I, 220; II, 195, 197, 200, 237, 265, 283 f., 312; III, 89, 134 f., 208; IV, 50, 153, 322, 372 f., 387, 405, 436 f.

Mansa, F. V. (1794-1879), Læge. IV, 203, 396.

Manthey, J. D. T. (1771-1831), Embedsmand, Medlem af Det kgl. Teaters Direktion 1829-31. I, 110, 121 f.; IV, 300.

Mantzius, Karl (1860-1921), Skuespiller, Teaterdirektør 1909-13, Teaterhistoriker. IV, 315, 392, 400, 411, 442.

- Kristian (Christian) (1819-79), Skuespiller. II, 295, 354; IV, 193, 367, 377, 384, 387, 389, 392 f., 400, 411, 415, 428, 444.

Mariane, Prinsesse, se Caroline Charlotte Mariane.

Marie Sophie Frederikke, f. Prinsesse af Hessen-Kassel (1767-1852), Dronning, g. 1790 m. Frederik (VI). I, 72, 99, 108; IV, 294, 299, 337, 348.

Marie Stuart (1542-87), Dronning af Skotland, g. 1.° 1558 m. Kong Frants II af Frankrig, 2.° 1865 m. Darnley, 3.° 1567 m. Jarlen af Bothwell. III, 113-117, 188 f.; IV, 245 f., 434 f.

Marie Theresia (1717-80), tysk-romersk Kejserinde. IV, 418.

Marie I Tudor (1516-58), Dronning af England. II, 357; IV, 416.

Mars (eg. Salvetat), Anne Françoise Hippolyte (1779-1847), fransk Skuespillerinde. I, 185, 205 f.; II, 77; III, 171; IV, 239, 312, 316, 416.

Marstrand, Margrethe Christine, f. Weidemann (1824-67), g. 1850 m. Maleren Wilhelm M. III, 79, 83; IV, 242, 429.

- Wilhelm (1810-73), Maler. II, 68; III, 78-85, 150; IV, 242 f., 348, 351, 378, 429 f.

Martensen, Anna Maria (1841-88), g. 1865 m. Juristen og Politikeren E. Florian Larsen. III, 78, 111 ff., 117f.; IV, 434.

- Hans Larsen (1808-84), Biskop, Teolog. I, 210 f., 219 f., 243, 277; II, 12, 131, 140 f., 217, 283; III, 11, 78, 103f., 111, 113, 115-120, 122, 124 f., 128, 134 f., 181 f., 203, 208 ff.; IV, 12, 14-17, 19 ff., 23-26, 28, 39, 50, 95, 109, 116, 132, 197, 246, 276, 279, 318-322, 338, 417, 432-435, 442, 447 f.

- Helene Mathilde, f. Hess (1817-47), g. 1838 m. H. L.M. IV, 390, 434.

460

- Josepha (1854-1924), Frøken. III, 78, 111 ff., 117 f., 124; IV, 19, 23, 26, 37, 246, 248, 390, 434 f., 440, 448.

- Julius (1839-1910), Litteraturhistoriker. III, 78, 111 ff., 117f.; IV, 434.

- Virginie Henriette Constance, f. Bidoulac (1817-1904), g. 1848 m. Biskop H. L.M.

II, 283; III, 78, 111 ff., 117 ff., 122, 124 f., 128, 209 f.; IV, 22 f., 50, 246, 248, 337, 390, 434 f., 440.

Mathiesen, Haagen (1759-1842), norsk Assessor, senere Generalkrigskommissær. IV, 305.

- Juliane Elise (1807-90), Adoptivdatter af Generalkrigskommissær M., g. 1831 m. Lægen Isaac Larpent. I, 148; IV, 305.

Matthiesen, N. V. (1800-53), Hushovmester, senere Slotsforvalter. I, 264; IV, 280, 333.

Méhul, É. N. (1763-1817), fransk Operakomponist. I, 293; 11,28; IV, 346.

Melbye, Anton (1818-75), Maler. IV, 357.

Meldahl, Ferdinand (1827-1908), Arkitekt. III, 77f.; IV, 50, 428, 434, 437, 446.

Mendelssohn-Bartholdy, J. L.F. (1809-47), tysk Komponist, IV. 354.

Meyer, Carl (1860-1905), cand. jur. sen. Overretssagfører. IV, 447.

- Emma (1829-90), Skuespillerinde, g. 1.° m. Skuespiller Frederik Sørensen, 2.° 1859 m. Teaterdirektør Th. Cortes. II, 131; IV, 142, 144, 148, 360 f.

Michelangelo (Michelagniolo Buonarroti) (1475-1564), italiensk Billedhugger, Maler og Arkitekt. I, 209.

Mignet, F. A. M. (1796-1884), fransk Historiker. IV, 435.

Mikkelsen, Martin (f. ca. 1807), Kromand i Hellebæk. II, 149, 167f.; IV, 363.

- Nille Pedersdatter (f. ca. 1803), g. m. Kromand Martin M. II, 144 f., 149, 154 f., 167 ff., 172; IV, 152, 363.

Molbech, Chr. (1783-1857), Historiker og Sprogmand, Medlem af Det kgl. Teaters Direktion 1830-42.1, 248 ff., 270 f.; II, 184; IV, 49, 96 f., 114,166 f., 320, 329, 332, 335, 339 f.

- Chr. K. F. (1821-88), Forfatter. I, 270, 286; IV, 335, 339, 388, 433.

- Johanne Christine, f. Langberg (1793-1879), g. 1820 m. Chr. M. I, 271; IV, 335.

Molière (eg. Poquelin), J. B. (1622-73), fransk Komediedigter. I, 206; II, 139f.; III, 63, 74; IV, 135, 238.

Moltke, Adam Vilhelm (1852-60), Søn af Greve Frederik M. II, 181 f.; IV, 367.

- Caroline, f. v. d. Maase (1827-86), g. 1851 m. Lensgreve Frederik M. II, 181: IV, 367.

- Frederik, Lensgreve (1825-75), Minister. II, 181; IV, 367.

- Otto, Greve (f. 1895), Læge. IV, 302.

- Otto Joachim, Greve (1770-1853), Minister. II, 38; IV, 348.

Monies, D. (1812-94), Maler. IV, 324.

Monrad, D. G. (1811-87), Biskop, Minister. I, 241; III, 85-91, 106, 183, 208; IV, 242, 247, 270 f., 305, 327, 430 f.

Montaigu, Marie Magdalene de, f. la Croix (1692-1736), Skuespillerinde, g. ca. 1715 m. fransk Skuespiller og Teaterdirektør R. M. de M. IV, 379.

Motzfeldt, Ketil J. M. (1814-89), norsk Søofficer, Statsraad. II, 186; IV, 368.

Mozart, W. A. (1756-91), østrigsk Komponist. II, 28; III, 83 f.; IV, 126, 346.

Munch, P. (f. 1870), Historiker, Minister. IV, 48.

Munch-Petersen, Valfrid Palmgren (f. 1877), Filolog, g. 1911 m. Professor J. M.-P. IV, 367.

Müller, F. G. v. (1795-1882), Officer, Hofembedsmand. IV, 359, 390.

- I. P. (1797-1863), Leder af Skuespillerselskab. IV, 309.

- Laura (d. 1902). Skuespillerinde. IV. 210. 398, 402.

Münch-Bellinghausen E. v., Baron (1806-71), østrigsk Digter (under Pseudonymet Friedrich Halm). I, 289; II, 32; IV, 340, 347.

Mynster, J. P. (1775-1854), Biskop. I, 96, 194, 225, 240, 277f.; II, 85, 283; III, 131, 206, 208; IV, 8, 97, 120, 190, 297, 321, 324, 327, 337, 390, 436, 447.

Møhl, Nicolai Christian (1798-1830), Læge. I, 48, 62, 89, 91 ff., 95, 97, 99, 114, 132 f., 138 ff., 149; IV, 73, 77, 287, 302 f.

Møller, Andrea, se Krätzmer,

- Betty, f. Berg (1804-34), g. 1827 m. Digteren Poul Martin M. IV, 128, 193.

- H. L.(1861-1928), Skolemand, Politiker. IV, 447.

- Niels (1859-1941), Forfatter. IV, 47, 53 f.

- P. L.(1814-65), Forfatter. I, 274 f.; IV, 315 337.

- Poul Martin (1794-1838), Digter, Filosof. I, 42, 172 f., 210; II, 217, 349; III, 62; IV, 128, 163, 192 f., 285 f., 288, 309, 322, 413.

- Rasmus N. (1751-1842), Købmand. IV, 170 f.

Mørk, Anna (Ane) (ca. 1777-1365), Enke efter Søkrigskommissær J. M. IV, 348 f.

Napoleon I (1769-1821), Kejser af Frankrig. I, 13, 140, 200; II, 78; IV, 385.

Nathanson, M. L.(1780-1868), Købmand, nationaløkonomisk Forfatter, Bladredaktør. II, 240, 273, 324; IV, 401, 416.

Neergaard, Niels (1854-1936), Historiker, Minister. IV, 433.

461

Nehm, L.C. V. (1830-99), Skuespiller, senere Institutbestyrer. IV, 222 f.

Neiiendam, Dorothea, f. Andersen (1843-1920), g. m. Slagtermester N. A. A. N. IV, 436 f.

- Michael (f. 1895), Præst, Kirkehistoriker. IV, 442.

- Robert (f. 1880), Museumsleder, Teaterhistoriker. IV, 48, 153, 441.

Nielsen, Anna Helene Dorothea, f. Brenøe (1803-56), Skuespillerinde, g. 1.° 1823 m. Violinisten F. T. Wexschall, 2.° 1834 m. Skuespilleren N. P. Nielsen. I, 58, 62 f., 73 f., 80, 83-92, 94 ff., 99 ff., 103-106, 108-113, 124 f., 155, 168, 190 f., 217 f., 227-230. 244, 246, 288; II, 24, 77 ff., 221 f., 242, 251, 257, 293, 299, 309 f., 317, 322 f., 326, 323 ff.. 332, 341; III, 18, 61 f., 68, 95 ff.; IV, 10, 68 f., 76, 78-81, 86, 104, 130, 137, 162 f., 165, 178, 183-186, 191 ff., 197-203, 206 ff., 210 f., 213-216, 218 f., 222 f., 237, 289 f. 294-297, 300-303, 308, 316, 320, 323 ff., 328 f., 337, 344 f., 352 f., 361 f., 374, 378, 381 f., 384, 394, 396, 400-405, 407, 410, 418, 421, 424, 427, 431 f., 434.

- Augusta (1822-1902), Solodanserinde, g. 1849 m. den svenske Digter A. J. Afzelius. III, 156; IV, 442.

- Bentine Marie (1834-1928), Skuespillerinde. IV, 222, 380.

- Birgitte Dorothea Henriette (1815-1900), Forfatterinde. II, 216; IV, 377.

- Caroline Louise Sophie Amalie, f. Walter (1795-1869), Operasangerinde, g. 1.° 1817 m. Skuespiller H. B. Rind (se der), 2.° 1823 m. Skuespiller N. P. N. I, 86, 125, 190; IV, 312.

- Ida (1815-89), Forfatterinde. II, 323, 328-332; IV, 213, 400, 404.

- Nicolai Peter (1795-1860), Skuespiller, Instruktør. I, 24, 38-42, 50 f., 59, 64, 67, 69 f., 85 f., 90 f., 93 ff., 99 f., 103, 108-112, 124, 190 f., 228, 247, 249, 288; II, 18, 23, 78, 103-107, 131, 191 f., 197, 216, 221 ff., 238, 240, 242, 248, 250, 261 ff., 265, 279, 292 f., 296, 301, 309, 314, 317, 327 f., 337, 343, 351 f.; III, 16, 61 ff., 68, 93, 95 f., 98, 109; IV, 78, 104, 122, 124, 129 f., 141, 162 f., 165, 172,174 f., 177 ff., 183 ff., 188 f., 191, 193 f., 198, 201-204, 208, 210 f., 220 f., 223, 232, 242 ff., 283, 285, 289, 291 f., 295 ff., 299, 302 ff., 308, 311 f., 320, 324, 329, 331, 337, 344 f., 353, 3571, 361 f., 370, 373, 378 f., 381-387, 390 ff., 396 ff., 400, 405, 408 f., 411 f., 414, 418, 421, 424 f., 432. 434.

- Rasmus (1809-84), Filosof. IV, 362.

Nikolaj I (1796-1855), Kejser af Rusland. II, 16, 168; IV, 343, 365.

Nilsson, Kristina (1843-1921), svensk Sanger-

inde, g. 1.° 1872 m. den franske Bankier A. Rouzeaud, 2.° 1887 m. den spanske Greve Casa di Miranda. IV, 181.

Normann, J. C. (f. 1877), Dramaturg, Censor. IV, 355, 364, 444.

Nourrit, Adolphe (1802-39), fransk Operasanger. 11,177; 111,169; IV, 317, 366, 442.

Nyblom, Helena, f. Roed (1843-1926), Forfatterinde, g. 1864 m. den svenske Professor C. R. N. IV, 429, 433.

Nyrop, Camillus (1843-1918), Industrihistoriker. IV, 349 f., 428 f.

- Kristoffer (1858-1931), Romanist. IV, 314.

Ole, Gartner. III, 78, 111 f., IV, 434.

Olsen, F. C. (1802-74), Filolog, Skolemand. IV, 128.

Oskar I (1799-1859), Konge af Sverige og Noree. II, 113-118; IV, 144, 359.

Oskar II (1829-1907), Konge af Sverige og Norge. III, 201; IV, 447.

Otto, Carl (1795-1879), Læge. IV, 319.

Overby (e), U. P. (1819-79), Forfatter. II, 295; IV, 392.

Overskou, Thomas (1798-1873), Skuespiller, dramatisk Forfatter og Teaterhistoriker. I. 117: II. 22 f., 181. 183. 193. 197. 236. 253, 263, 293, 300, 318, 320, 325, 329, 332, 334, 352; III, 23, 29 f., 40 f., 57, 87, 191; IV, 7, 13, 15, 18 f., 48, 82, 124, 129 ff., 135 f., 161 f., 172, 179 f., 184, 194, 210, 236, 300, 309, 331, 368, 370, 372 f., 381, 386, 388, 396, 398 ff., 405 f., 414, 416, 420, 423 f., 431, 433.

Paetz, H. J. C. (1837-95), Skuespiller. IV, 222.

Paludan-Müller, Frederik (1809-76), Digter. I, 192 f., 222; II, 266; III, 110, 134 f.; IV, 95, 111, 116, 298, 313, 323, 387, 429.

Pascal, Blaise (1623-62), fransk Teolog og Matematiker. III, 154 f.; IV, 16, 442.

Paul, Jean, se J. P. F. Richter.

Paulli, H. S. (1810-91), Kapelmester, Komponist. IV, 290.

- J. H. V. (1809-65), Slotspræst, senere Stiftsprovst. I, 219; II, 283; III, 134; IV, 62, 95, 116, 321, 390, 417.

- Maria Elisabeth, f. Mynster (1822-1909), g. 1843 m. Slotspræst, senere Stiftsprovst J. H. V. P. IV, 390.

Paulsen, John (1851-1924), norsk Forfatter. IV, 368, 440.

Personne, N. (1850-1928), svensk Skuespiller, Teaterleder og Teaterhistoriker. IV, 301.

Petersen, Bolette Sophie, f. lürgensen (1795-1881), g. 1.° m. Lægen R. E. Bruun (se der), 2.° m. Regensprovst, Professor F. C. P. II, 214; IV, 297, 376.

462

- C. L. (d. 1866), Slotsgartner. IV, 247.

- Carl S. (f. 1873), Biblioteksmand, Litteraturhistoriker. IV, 313.

- Clemens (1834-1918), Kritiker. IV, 422-426, 433 f., 438, 444.

- F. C. (1786-1859), Filolog, Regensprovst. I, 97; IV, 297, 376.

- Johanne (1844-1934), Danserinde. IV, 285.

- N. M. (1791-1862), Sprogmand, Historiker. III, 135; IV, 437.

Pettoletti, Philippe (ca. 1783-1845), Teaterentreprenør, Artist. IV, 375.

Phister, Louise, f. Petersen (1816-1914), Skuespillerinde, g. 1846 m. L.Ph. II, 230, 341, 354; IV, 166, 184, 379 f., 410, 415 f.

- Ludvig (1807-96), Skuespiller. I, 58, 140, 155, 167, 199, 201 f.; II, 18 ff., 89, 131, 139, 181, 183, 192, 197 f., 215, 221 f., 229 f., 248, 250, 254 f., 277(?), 279, 296 f., 301 f., 315 ff., 319, 341, 343 f., 354; III, 62, 93, 186 f.; IV, 33, 47, 82, 105, 122 f., 136, 156, 162, 166-169, 175 ff., 184, 188 f., 290, 302 f., 308, 315 f., 323 f., 330, 337, 359, 362, 370, 374, 377-380, 383 f., 387, 389, 393 f., 397 f., 409 f., 412, 415 f., 425, 438, 441, 444.

Picard, L.B. (1769-1831), fransk Lystspilforfatter. III, 71.

Ploug, Carl P. (1813-94), Digter, Journalist, Politiker. I, 241; II, 210 f., 321, 326, 342; IV, 7, 19, 188, 190, 327, 375 f., 402, 411, 427, 429 f., 448.

Pohlmann, Emilie, tysk Skuespillerinde. I, 58 f.; IV, 288.

Poulsen, A. S. (1854-1921), Slotspræst, sen. Biskop. IV, 448.

- Emil (1842-1911). Skuespiller. Sceneinstruktør. III, 190, 194; IV, 444-447.

- L.C. (1807-68), Søkaptajn, Vaterskout. III, 141, 143 f.; IV, 256, 439.

- Olaf (1849-1923), Skuespiller. IV, 306.

- Poul (l ca. 1784), Portner. II, 288; IV, 391.

Price, Adolph (1805-90), Mimiker. IV, 375.

- Amalie (1831-92), Balletdanserinde, Skuespillerinde, g. 1862 m. Lægen Chr. A. Hagen. IV, 108, 390, 396.

- Juliette (1831-1906), Solodanserinde. II, 341; IV, 405, 410.

Prume, François (1816-49), belgisk Violinvirtous. IV, 332.

Pätges, Caroline Henriette (1805-57), Gæstgiverske. I, 25; IV, 280, 283.

- Christian Heinrich Joseph (1777-1834), Vinkyper, Traktør. I, 13-20, 24-31, 331, 37, 41, 46, 53, 55, 58, 64 ff., 73, 76, 78, 80-83, 93, 95, 112, 1341, 143 l, 146, 151,

171, 2181; II, 339; IV, 51, 63-66, 68, 70 ff., 751, 83, 88, 94 f., 222, 280 ff., 284. 291 f., 295, 304.

- Henriette, f. Hartvig Amsterdamm (ca. 1780-1861), g. 1804 m. Chr. H. J. P. I, 13-21, 23-34, 37, 41, 44, 46 ff., 521, 551, 58 ff., 64 ff., 73-82, 86, 93, 95, 112, 1341, 143 f., 146, 151, 171, 218 f.; II, 339; III, 138 ff.; IV, 52, 63 ff., 68, 70-76, 83, 88, 94 f., 222, 280, 284, 291 f., 309, 438.

- Johan Anton (1807-83), Skuespiller, sen. Økonomiinspektør ved Det kgl. Teater.

I, 25, 27(?), 53(?), 155; II, 381, 2871, 302, 304 ff:; III, 29, 33, 37, 120-124, 133, 1391; IV, 132, 205, 2461, 280, 291, 306, 310, 348, 395, 4351, 438.

- Johan Jacob (1808-71), Hattemagermester, senere Politibetjent. I, 25, 27; IV, 280.

- Johanna Magdalena (1804-66), g. 1.° 1824 m. Kopist L.F. Kett (se der), 2.° 1835 m. Hushovmester, senere Slotsforvalter N. V. Matthiesen (se der). I, 26, 64, 73 f., 95; III, 139; IV, 52, 280, 283, 333.

- Joseph Friedrich (1809-76), Skomagermester og Bedemand. I, 25, 27; IV, 280.

- Marie Christine (f. og d. 1811). IV, 280.

- Regina Amalie (1814-55), Balletelev, Skuespillerinde. I, 14-21, 24-27, 30 ff., 41, 44-49, 561, 64, 66, 68, 73, 76, 81, 148; II, 225; IV, 54, 64-67, 70, 731, 76, 280, 282, 291.

Raasløff, Cathrine Agnete Thora, f. Toft (1814-91), g. m. Departementschef, senere Minister H. I. A. R. II, 304(?); IV, 395.

Rachel, Elisabeth (eg. E. Rachel Felix) (1821-58), fransk Skuespillerinde. II, 177;

III, 61, 169 ff.; IV, 366, 442.

Rahbek, Just (f. 1892), Lektor. IV, 54.

- Karen Margareta (Kamma), f. Heger (1775-1829), g. 1798 m. K. L.R. I, 269 ff., 276 f.; IV, 117 f., 128, 250 f., 329, 335, 337 349.

- Knud Lyne (1760-1830), Forfatter, 1809-30 Medlem af Det kgl. Teaters Direktion. I, 61, 269 f., 276, 282; II, 16, 38; IV, 118, 128, 250 f., 285-289, 308, 329, 335, 337, 348, 368, 370, 394, 424.

Rantzau, A. C. P., Greve (1773-1845), Minister. IV, 84, 95(?).

Raphael, Santi (1483-1520), italiensk Maler. I, 232; III, 681, 175; IV, 426.

- Clara; se Mathilde Fibiger.

Rasmussen, Amalie Henriette Mathilde, f. Møhl (1848-1927), g. 1892 m. Pastor R. P. R. IV, 302.

- Louise; se Danner.

- P. E. (1776-1860), Komponist. IV, 325.

- R. P. (1859-1942), Præst. IV, 302.

463

Récamier, Julie, f. Bernard (1777-1849), g. 1793 m. Pariserbankieren J. R. II, 256; IV, 385.

Reitzel, C. A. (1789-1853), Boghandler. II, 12; IV, 343.

Reumert, A. (1787-1829), Forvalter. I, 80; IV, 77, 294 ff.

Reybaud, Henriette, f. Arnaud (1802-71), fransk Forfatterinde, g. m. Charles R. IV, 328.

Richardt, Chr. (1831-92), Digter. III, 210; IV, 448.

- F. (1819-95), Maler. IV, 437.

Richter, J. P. F., kaldet Jean Paul (1763-1825), tysk Forfatter. III, 38; IV, 275, 421.

Ries, F. (1784-1838), tysk Musiker og Komponist. IV, 347.

Rind, H. C. B. (1783-1821), Skuespiller. I, 86; IV, 59, 312.

Ristori, Adelaide (1822-1906), italiensk Skuespillerinde. III, 170; IV, 428, 442.

Rogert, D. L.(1742-1813), Musikamatpr, Landsdommer. IV, 325.

Rongsted, Johanne, f. Leth (1771-1840), Skuespillerinde, g. 1799 m. Skuespiller H. R. II, 235; IV, 380.

Rose, Mette Marie (1745-1819), Skuespillerinde, g. 1774 m. Kammermusicus N. Schiørring. II, 210; IV, 375.

Rosenberg, P. A. (1858-1935), Forfatter, Sceneinstruktør. IV, 342.

Rosenkilde, Adolph (1816-82), Skuespiller, Forfatter. IV, 406, 416.

- Anna, f. Paaske (1825-85), Skuespillerinde, g. 1844 m. Skuespilleren og Forfatteren A. R. IV, 406, 416.

- Christen Niemann (1786-1861), Skuespiller, Forfatter. I, 42 ff., 53, 57 f., 155, 176; II, 18 f., 78 f., 84, 181, 188, 192, 194 f., 197, 220 f., 248, 315; III, 45, 62; IV, 92, 155, 160, 175, 230, 285 f., 288, 292, 308, 310, 320, 324, 343, 354, 362, 366, 368, 370, 376, 379, 386.

- Julie; se Sødring.

Rosing, Michael (1756-1818), Skuespiller, Instruktør. III, 59, 173; IV, 346, 424.

- Johanne Cathrine, f. Olsen (1756-1853), Skuespillerinde, g. 1778 m. Skuespiller M. R. I, 168; IV, 308, 335, 346, 354, 382.

Rossi, Pietro, italiensk Operasanger. I, 295; IV, 308, 341.

Rostgaard, Fr. (1671-1745), Embedsmand, litterær Samler. IV, 336.

Rothe, V. H. (1777-1857), Præst. I, 67 f.; IV, 291.

Rottbøll, C. M. (1805-94), Godsejer. III, 134 f.

Rotwitt, C. E. (1812-60), Amtmand, Minister. III, 108; IV, 433 f.

Rubin, Marcus (1854-1923), Statistiker, Historiker, Embedsmand. IV, 48.

Rudolf II (1576-1612), tysk Kejser. II, 100; IV, 357.

Runeberg, J. L.(1804-77), fmsk-svensk Digter. IV, 436.

Rung, Henrik (1807-71), Komponist og Syngemester. II, 175, 195 f., 215; IV, 110, 320, 365.

Rye. Olaf (1791-1849), Officer. III, 200 f.; IV, 446.

Ryge, Charlotte Betzy, f. Anthon (1794-1860), g. 1823 m. Skuespilleren, Dr. J. C. R. I, 266; IV, 116, 334.

- Christiana Friderica, f. Bekker (1784-1819), g. 1807 m. Skuespilleren, Dr. J. C. R. II, 267; IV, 387.

- Franciska (1827-54), Skuespillerinde. II. 82; IV, 353, 396.

- Johan Christian (1780-1842), Læge, Skuespiller. I, 221, 45 f., 59, 61, 154, 214, 222, 228, 275 f.; II, 87, 89, 106, 235, 248, 267, 323, 326; III, 60-63, 176; IV, 37, 122, 141, 152, 168, 238, 283, 285 f., 308, 323 f., 326 f., 332, 334, 337, 340, 352, 354, 357, 375, 380 f., 387, 424 f., 446.

- Nathalia (1816-95), Skuespillerinde, g. 1.° 1848 m. Kaptajn, Greve Fr. Chr. Ahlefeldt-Laurvigen, 2.° 1853 m. Kommandør, Greve Holck. II, 82 ff.; IV, 347, 353, 362.

Ryssländer, Juliane Marie (1813-92), g. 1838 m. J. A. Pätges; se der. IV, 280.

Rötscher, H. Th. (1803-71), tysk Æstetiker og Dramaturg. II, 127; IV, 361.

Sahlertz, L.F. (1812-86), Operasanger. II, 334; IV, 406.

Saint-Aubain, Andreas de (1798-1865), Forfatter (under Pseudonymet Carl Bernhard). III, 134 f.

Sainte-Beuve, C. A. (1804-69), fransk Kritiker. IV, 227.

Samson, J. I. (1793-1871), fransk Skuespiller og Forfatter. I, 143; IV, 304.

Sander, C. L.(1756-1819), dansk-tysk Forfatter og Pædagog. IV, 424.

Sarti, Giuseppe (1729-1802), Komponist, Kapelmester. IV, 307.

Savio, italiensk Sanger. IV, 341.

Schack, S. P. L.(1811-64), Forfatter. IV, 358.

Schandorph, Sophus (1836-1901), Dr. phil., Forfatter. IV, 428.

Scheele, L.N (1796-1874), Landdrost, Minister. IV, 407.

Schiern, Frederik (1816-82), Historiker. III, 114; IV, 245, 363, 434.

Schiller, Fr. v. (1759-1805), tysk Digter. I, 52, 279; III, 64, 92, 113-116, 133, 139.

464

161; IV, 176, 216, 238, 245, 275, 321, 338, 365.

Schimmelmann, H. Ernst, Greve (1747-1831), Minister. II, 49, 170; IV, 351, 365.

Schleppegrell, F. A. (1792-1850), Officer. III, 200 f.; IV, 446.

Schlichtkrull, Oskar (f. 1886), Rektor, Litteraturhistoriker. IV, 295, 300.

Schlotfeldt, Anna Maria, f. Dixen, Justitsraadinde. I, 75(?), 86(?); IV, 293.

- H. G. (1805-34), Officer. I, 74(?), 75(?), 86(?), 87(?); IV, 35(?), 36(?), 73(?), 76(?), 293, 295(?).

Schmidten, Christiane Elisabeth v., f. Harboe (1761-1846), g. m. Godsejer J. F. v. S. I, 139; IV, 303.

- H. G. v. (1799-1831), Matematiker. I, 62, 99, 114, 139 f.; IV, 73 f., 289, 303.

- Magdalene v., Søster til H. G. v. S. I, 139; IV, 303.

Schnell, Betty, se Hennings.

Schousboe, P. W. (d. 1873, 64 Aar gl.), Søkaptajn. III, 141-144; IV, 439.

Schovelin, J. (1860-1933), historisk-økonomisk Forfatter og Politiker. IV, 350.

Schram, Peter (1819-95), Operasanger og Skuespiller. IV, 341, 447.

Schröder, F. L.(1744-1816), tysk Skuespiller. IV, 320.

Schröder-Devrient, Wilhelmine, f. Schröder (1804-60), tysk Sangerinde, g. 1823 m. Skuespilleren K. A. Devrient. II, 175 f.; IV, 332, 365 f.

Schumacher, A. (1853-1932). Forfatter. IV, 344.

Schumann, Clara, f. Wieck (1819-96), tysk Pianistinde og Komponist, g. 1840 m. Komponisten Robert S. IV, 10, 118 ff., 332.

Schwanenflügel, H. (1844-1921), Litteraturhistoriker. IV, 317, 447.

Schwartz, Athalia (1821-71), Forfatterinde. II, 297 f., 329; IV, 394, 404.

- Louise (1862-1933), Frøken. IV, 441.

- Marianna, f. Rosing (1824-96), g. m. Forlagsboghandler O. F. S. IV, 441.

- Walter (f. 1889), Redaktør, Maler. IV, 441. Schwartzen, Julius (1802-75), Operasanger. I, 155; III, 19; IV, 419.

Schwarz, Frederik (1753-1838), Skuespiller. III,59, 173; IV, 309, 424.

Schyberg, Fr. (f. 1905), Litteraturhistoriker. IV, 318, 336, 384, 401, 438.

Scott, Walter (1771-1832), skotsk Digter. I, 52.

Scribe, A. E. (1791-1861), fransk dramatisk Forfatter. I, 136, 140 ff., 155, 178, 265; II, 245, 255; III, 62, 71; IV, 124, 303 f., 307, 319, 333, 424 f., 442.

Serral, Dolores (- 1840 -), spansk Danserinde. I, 209; IV, 318.

Shakespeare, William (1564-1616), engelsk dramatisk Digter. I, 53, 66, 210, 213; II, 13, 23, 126-130, 132, 139 f., 148, 173 ff., 215, 238-241, 244, 250 f., 254, 258, 269, 270 f., 274 ff., 278, 326; III, 63-68, 71, 92 f., 97 f., 100, 103-106, 115 f., 161, 169, 188, 191; IV, 61, 143, 176, 187, 218, 239, 248, 287, 289, 318 f., 328, 364, 382, 402 f., 426, 432.

Sheridan, R. B. (1751-1816), engelsk Forfatter og Statsmand. I, 182; III, 91; IV, 96 146.

Sibbern, Herman, cand. phil., Papirfabrikbestyrer. IV, 422.

Siboni, Giuseppe (1780-1839), Syngemester, Sangpædagog. I, 59 f., 121; IV, 288.

Simonsen, Catharine, f. Rysslander (1816-49), Operasangerinde, g. 1834 m. Musikeren Sophus S. II, 193(?); IV, 370.

Simonsen, N. J. (1846-1906), Operasanger. IV, 370, 447.

- P. (1831-95), norsk Købmand og Antikvitetssamler. IV, 278.

Simony, C. F. (1806-72), Embedsmand, Minister, II, 273 f. 292; IV; 186. 240. 385. 387 f., 427.

Sivertsen, Peter Larsen (f. ca. 1818), Tjener. I, 285; IV, 339.

Skielderup, J. W. (1804-63), norsk Jurist. I, 93 f., 101 f.; IV, 77 ff., 296.

- M. (1769-1852), norsk Anatom og Fysiolog. I, 93, 103; IV, 296.

Skovgaard, P. C. (1817-75), Maler. II, 68; III, 82f.; IV, 351, 430.

Skram, Henriette (1841-1929), Overbestyrerinde. IV, 343.

Smith, L.(1754-94), Præst, filosofisk Forfatter. IV, 326.

- Birket (Birket-Smith), S. (1838-1919), Biblioteksmand, Litteraturhistoriker. IV, 447.

Smith-Petersen, Morten, norsk Skibsreder og Stortingsmand. IV, 447.

Sommelius, G. L. (1811-48), svensk Digter, Frivillig i 1848. II, 185; IV, 368.

Sommer, A. G. (1804-71), Læge. II, 118; IV, 359.

Sonne, J. V. (1801-90), Maler. IV, 331.

Sontag, Henriette v. Lauenstein (1806-54), tysk Sangerinde, g. 1828 m. den sardinske Diplomat Grev Carlo Rossi. II, 176f.; IV, 366.

Sophie Magdalene, f. Prinsesse af Brandenburg-Kulmbach (1700-70), Dronning, g. 1721 m. Christian VI. IV, 307.

Sophokles (496-406 f. Kr.), græsk Tragediedigter. IV, 418.

Spindler, Johanne, f. Nechliger (kaldet Nick) (1781-1861), Skuespillerinde, g. 1811 m. Købmand S. M. S. I, 168; IV, 308.

465

Stage, J. A. G. (1791-1845), Skuespiller, Regissør og Instruktør. I, 122, 140, 155, 253; IV, 83, 115, 141 f., 286, 301, 303, 354.

Stampe, Astrid (1852-1930), Kvindesagspolitiker, g. 1881 m. senere Stiftamtmand G. H. V. Feddersen. IV, 389.

- Christine, f. Dalgas (1797-1868), Forfatterinde, g. 1820 m. Baron Henrik S. (1794-1876). IV, 346 f.

- Jonna, f. Drewsen (1827-78), g. 1850 m. Baron Henrik S. (1821-92). II, 280; III, 129; IV, 389, 436.

Stein, Charlotte v., f. Schardt (1742-1827), g. 1764 m. Staldmester v. S. III, 13f.; IV, 417.

Steiner, Gothard (ca. 1768-1831), Leder af Skuespillerselskab.

Stemann, Helga, f. Meldahl (f. 1861), Personalhistoriker, g. 1886 m. senere Stiftamtmand G. S. IV, 43, 304, 428, 433, 437 f., 446.

Stillmann, Laura, f. Stramboe (1830-1914), mimisk Danserinde, g. 1852 m. Arkitekt J. A. S. IV, 301.

Strauss, Johann (1804-49), østrigsk Komponist. I, 253f.; IV, 331.

Struensee, J. F., Greve (1737-72), Kabinetsminister. I, 157; IV, 151, 307.

Strøm, C. L.(1771-1859), Præst. II, 108; IV, 358.

Suenson, Aage (1851-88), Læge. IV, 438.

Suhr, Anna Dorothea (1827-1908), g. 1854 m. Grosserer H. G. Erichsen i London (1828-90). II, 59 f.; IV, 170 f., 350.

- Carl Emil (1795-1879), Præst. II, 62.

- Christine Caroline Andrea, f. Falch (1791-1856), g. 1816 m. Grosserer J. T. S. I, 233 f.; II, 47-67, 93, 97, 142; III, 25; IV, 60, 133 ff., 326, 349 f., 420.

- Didrik (1787-1836), Grosserer, Kaptajn. II, 62; IV, 350.

- Dorothea, f. Beckman (1759-1842), g. 1783 m. Grosserer O. B. S. (1762-1815). II, 61 f., 67; IV, 350.

- Ellen Pauline (1785-1823), g. 1806 m. Grosserer Johan Peter Falch (1781-1843). IV, 349.

- Ellen Pauline (1824-46), Frøken. II, 50 f., 56; IV, 133, 170, 346.

- Ida Marie, f. Bech (1825-97), g. 1847 m. Grosserer O. B. S. (1813-75). III, 78; IV, 349.

- Ida Marie (1853-1938), Frøken, Legatstifterinde. IV, 349.

- Johannes Theodorus (1792-1858), Grosserer. I, 233 f.; II, 47-69, 98, 142, 182 ff., 186, 200, 237; III, 25, 44 f., 77 f.; IV, 132-135, 169 f., 236, 241, 326, 349 ff., 368, 395, 420 f., 428 f., 437.

- Laurine Marie, f. Møller (1795-1876). g.

1812 m. Købmand i Nyborg O. B. S. II, 59; IV, 170.

- Ole Berndt (1762-1815), Grosserer. II, 62, 64; IV, 349 f.

- Ole Berndt (1789-1858), Købmand i Nyborg. II, 59, 62, 64; IV, 170, 349 f.

- Ole Berndt (1813-75), Grosserer. II, 64;

III, 78, 134f.; IV, 349, 429.

- Sophie (1815-92), g. 1848 m. Kaptajn Johannes Mathiesen (1808-50). IV, 170.

Svendsdatter, Dorthea (f. ca. 1803), Fiskehandlerske. II, 95ff.(?); IV, 53(?), 356.

Sædder, V., Redaktør af "Kjøbenhavns Theaterblad". IV, 355.

Sødring, C. H. (1822-81), cand. polyt., Fabrikant. II, 20; IV, 343 f.

- Marius F. (1858-1932), cand. jur., Kontorchef. IV, 37, 47, 370.

- Julie, f. Rosenkilde (1823-94), Skuespillerinde, g. 1849 m. cand. polyt., Fabrikant C. H. S. II, 18 ff., 103 ff., 139, 181, 188, 302; III, 45, 62, 138; IV, 37, 47. 129 f., 184, 214, 302, 343 f., 351, 354 f., 357, 362, 366, 368, 370, 379, 384, 390, 394, 409, 421, 425, 438 ff., 443.

Sørensen, Øllegaard, f. Leschly (1782-1872), Enke efter Sognepræst H. S. S. II, 46(?):

IV, 349.

Søtoft, N. (1790-1844), Digter og Præst. IV, 292.

Taglioni, Filippo (1777-1871), italiensk Danser og Balletkomponist. IV, 317.

- Marie (1804-84), italiensk Balletdanserinde, g. 1830 m. u. franske Greve G. des Voisins. I, 206-209; IV, 317.

Taine, Hippolyte (1828-93), fransk Kritiker og Forfatter. III, 66; IV, 426.

Talleyrand-Périgord, C. M., Fyrste af Benevent (1754-1838), fransk Statsmand. I, 200; IV, 320.

Talma, F. J. (1763-1826), fransk Skuespiller. IV, 239.

Taube, Anna Margreta Frederika, f. v. Strokirch (1786-1864), g. 1810 m. Greve G. D. T. IV, 182.

- G. D., Greve (1761-1822), Ritmester. IV, 182.

Tegnér, Esaias (1782-1846), svensk Digter. I, 96; III, 139; IV, 182 f., 297, 438.

Teilmann, J. Chr. (1783-1866), Præst. III, 124; IV, 435.

Tertullianus (f. ca. 160, d. mellem 220 og 240), afrikansk Kirkefader. IV, 442.

Thaarup, Thomas (1749-1821), Digter. III, 60; IV, 318, 424.

Thiele, J. M. (1795-1874), Forfatter. II, 31; IV, 131, 335, 346 f.

Thieme, Nielsine Helene (1813-65), g. 1851 m. J. F. Pätges; se der. IV, 280.

466

Thomander, J. H. (1798-1865), svensk Professor i Theologi, senere Biskop. II, 119, 124, 359.

Thomsen, Ove (1801-62), Redaktør, Politiker, Postmester. I, 44; IV, 286.

Thoresen, Magdalene, f. Kragh (1819-1903), dansk og norsk Forfatterinde, g. 1843 m. Sognepræst i Bergen H. C. T. IV, 194.

Thorsen, O. P. (1789-1863), Klædehandler. IV, 346.

Thorvaldsen, Bertel (1768-1844), Billedhugger. I, 209, 253-257, 286, 291; II, 28-33, 68, 224; III, 14, 112; IV, 131, 318, 330 f., 339, 343, 346 f., 355, 379, 418.

Tieck, J. L.(1773-1853) tysk Digter. I 189; II 127, 243 f., 256; IV, 108, 312, 361, 382, 385.

Tillisch, Fr. Ferd. v. (1801-89), Embedsmand, Minister, Chef for Det kgl. Teater 1859-64. III, 85, 88-93, 95, 148, 183; IV, 244, 431, 440, 443.

Titchen, P. J. (1789-1847), Leder af Skuespillerselskab. IV, 309.

Tode, J. Cl. (1736-1806), Læge og Forfatter. IV, 363.

Topelius, Zacharias (1818-98), finsk Digter og Historiker. IV, 351.

Trap, J. P. (1810-85), Kabinetssekretær, topografisk Forfatter. III, 208; IV, 447.

Treschow, W. F. (1786-1869), Højesterets-advokat, Politiker. II, 311; III, 134 f; IV, 233 397

Tryde, E. C. (1781-1860), Præst. II, 13 f., 42 f., 217; IV, 95, 128, 343.

- Kirstine Dorothea, f. Kongslev (1780-1839), g. 1807 m. Præsten E. C. T. II, 14; IV, 343.

Tscherning, A. F. (1795-1874), Officer, Minister. I, 173-176, 234; II, 47 ff., 55, 61, 63, 197, 215; III, 45, 77; IV, 10, 95, 103, 132 f., 188, 220, 235 f., 309 f., 429.

Turgénjew, Ivan (1818-83), russisk Forfatter, IV, 194.

Töpfer, K. F. G. (1792-1871), tysk Skuespiller og dramatisk Forfatter. I, 127.

Ulfeldt, Corfitz (1606-64), Rigshovmester. I, 279; IV, 338.

Wad, G. L.(1854-1929), Arkivmand, Personalhistoriker. IV, 361.

Valgerda, se Marie Arnesen.

Walsøe, Ole (d. 1873), Bud ved Det kgl. Teater. III, 18; IV, 418.

Walter, Caroline, f. Halle (1755 el. 1756-1826), Skuespillerinde og Operasangerinde, g. 1774 m. Musikamatøren T. C. W. i IV, 306.

Walther, Fr., (1810-79), Folketingsmand, Toldforvalter. IV, 400.

Waltz, J. R. (1811-53), Skuespiller. II, 78, 254 f.; IV, 352, 359, 384 f.

Warburg, C. A. (1813-95), Fabrikant og Forfatter. I, 297; IV, 342.

Warnstedt, H. W. (1743-1817), Officer, Hofembedsmand, Direktør for Det kgl. Teater 1778-92, IV, 303.

Weber, C. M. v. (1786-1826), tysk Komponist. I, 60.

Weiner, Jensine, Balletdanserinde. IV, 333.

Welding, Marie, se Kett.

Welhaven, J. S. C. (1807-73), norsk Digter. II, 189; III, 126, 128, 205; IV, 35, 369, 416, 436.

Verdelin, Engelline (d. 1904), Frøken. IV, 13, 15, 17, 20 ff., 27, 423.

Werligh, August (1795-1841), Leder af Skuespillerselskab. IV, 309.

Werning, Marie (1798-1871), Solodanserinde, g. m. Skolerytteren J. d'Abis. I, 34-37, 39 f.; IV, 66, 284.

Werning, Marie Cathrine, g. Kohl, Figurantinde. I, 40; IV, 285.

Wessel, Johan Herman (1742-85), Digter. III, 60; IV, 406, 424.

Wessely, Abraham (1800-75), Dispachør, Politiker. I, 241; IV, 327.

Westenholz, Regnar Anderson (1865-1913), Rentier. IV, 439.

Wexschall, Anna, se Nielsen.

- F. T. (1798-1845), Violinist. I, 62 f., 73 f., 76, 81, 83 ff., 87, 90 f., 93, 95, 99, 104, 106, 111-114, 123 f.; IV, 10, 51, 53 f., 75 f.. 81. 198. 287, 289 f.. 293. 295 f., 301.

- Thora Marie (1824-48), Frøken. I, 83; IV, 68 f., 295.

Weyse, C. E. F. (1774-1842), Komponist. I, 57, 180 f., 241; II, 214, 315; IV, 125 f., 288, 311, 327, 365, 406.

Viborg, Niels (1785-1863), Departementdirektør i Marineministeriet. III, 15; IV, 418.

Wiehe, Antoinette Louise, f. Rosing (1791-1874), g. m. Maleren, Havnesekretær C. W. W. II, 21, 25 f., 300; IV, 346, 394.

- Anton Wilhelm (1826-84), Skuespiller. II, 314(?); IV, 345, 397, 405, 428, 441.

- C. W. (1788-1867), Maler, Havnesekretær. II, 21, 261, 300; IV, 346, 394. Emilie, f. Thorsen (1821-91), g. 1844 m. Skuespilleren M. R. W. II, 26, 133, 216; IV, 47, 178, 346, 394, 404, 412.

- Michael Rosing (1820-64), Skuespiller. I, 280f:; II, 20-28, 75-78, 80, 102, 119, 123 ff., 131 ff., 138 f., 179 ff., 192, 215 f., 218, 221, 240, 242, 247 f., 250-253, 256, 260 ff., 276-280, 285, 296, 298-301, 309, 318, 320, 327, 332-335, 337, 340-343, 347, 351 f.; III, 16, 18, 21 f., 39, 62, 68, 71, 151; IV, 7 f., 14, 47, 51, 56, 130 f., 135 ff., 467 140, 142, 144, 146 ff., 154 ff., 162 ff., 177 f., 191, 193 f.. 197 f., 200 f., 206, 208, 210 f., 218-221, 223 f., 237, 259 f., 311, 338, 344 ff., 352, 356 f., 360-363, 366, 368, 377 f., 382-385, 387, 389 f., 392, 394, 396, 398 f., 403-409, 411 f., 414, 418 ff., 426, 433, 440 ff.

Wilckens, C. F. (d. 1877), Kammertjener, Kustode. IV, 346 f.

Vilhelmine Marie (1808-91), Prinsesse, Datter af Frederik VI, g. 1.° 1828 m. Frederik (VII), 2.° 1838 m. Hertug Carl af Glücksborg. I, 69; IV, 112, 291 f.

Wille, F. W. J. (d. 1888), Journalist. IV, 422.

Wilster, Chr. (1797-1840), Digter. I, 137, IV, 303.

Winge, Johanne (Hanne) Christine, f. Iürgensen (1798-1835), g. 1819 m. Sekretær, senere Grosserer O. B. W. I, 97; II, 214; IV, 297, 376.

- Oluf Bang (1785-1867), Sekretær i Konsulatsdirektionen, senere Grosserer. IV, 297, 376.

Winkel Horn, Fr. (1845-98), Litteraturhistoriker. IV, 379, 447.

Winkler, Hans (f. 1903), Dr. phil. IV, 376.

Winsløw, Carl (1796-1834), Skuespiller. I, 58; II, 248; III, 62; IV, 168, 286, 303, 353, 375, 383.

- Sophie Jacobine, f. Schaltz (1800-76), Skuespillerinde, g. 1821 m. Skuespilleren C. W. IV, 310, 353.

Winther, Christian (1796-1876), Digter. I, 93, 95 f., 102; III, 55, 143; IV, 69, 236, 253, 290, 297, 331, 337, 363, 423, 430, 439.

- Julie, f. Lütthans (1813-81), g. 1848 m. Chr. W. IV, 198.

Wolf, Nicolai (1824-75), Operasanger. II, 314(?); IV, 397.

Volkersen, N. H. (1820-93), Mimiker. IV, 375

Voltelen, J. (1827-56), Forfatter. IV, 369, 377, 392.

Wulff, Hanne, Henriette, f. Weinholdt (1784-1836), g. 1803 m. P. F. W.; se der. I, 53 f.; IV, 67, 287.

- Henriette (1804-58), Datter af P. F. W.; se der. I, 53; IV, 287.

- Hertz Moses (ca. 1771-1855), Købmand, Gæstgiver. IV, 283.

- Ida (1808-76). Operasangerinde, g. 1831

m. E. F. v. Holstein; se der. I, 58; IV, 288.

- P. F. (1774-1842), Søofficer, Oversætter. I, 53 ff., 76, 102, 112, 145; II, 270; IV, 67, 95, 124 f., 161, 287, 319, 432.

- Rebekka, f. Hartwig (ca. 1774-1838, g. m. H. M. W.: se der. I, 13, 25; IV, 280, 283.

Vulpius, Christiane (1765-1816), g. 1806 m. Digteren J. W. v. Goethe. IV, 417.

Wynn, Grenville, Søn af Sir H. W. II, 157; IV, 364.

- Sir Henry, engelsk Diplomat. II, 157; IV, 364.

Zahle, Natalie (1827-1913), Skolebestyrerinde. IV, 342 f.

Zangenberg, Chr. (1853-1914), Skuespiller. IV, 282, 286.

- J. F. (1794-1849), Stabshoboist, senere Stadsmusikant. I, 15; IV, 53, 281 f.

Zinck, Ludvig (1776-1851), Musiker, Syngemester. IV, 288.

- Marie Elisabeth, f. Thomsen (1789-1823), Operasangerinde, g. 1813 m. Operasangeren Georg Z. I, 24; IV, 283.

- Otto (1824-1908), Skuespiller, Forfatter. IV, 308, 315, 378, 397 f., 409, 438, 444.

Oehlenschläger, Adam Gottlob (1779-1850), Digter. I, 28, 62 f., 85, 94, 96, 137 ff., 156, 158, 180, 192, 194, 214 f., 257, 278 f., 282 ff.; II, 22 f., 31, 33, 78, 91, 129, 186 f., 214, 221-224, 238, 270 f., 276 f., 326; III, 54, 60 ff., 71, 188, 208; IV, 123, 165 f., 183, 185, 205 f.,210, 212, 216, 238, 282 f., 290 f., 297, 303, 3071, 310 f., 313, 320, 327, 331, 335, 337 ff., 341, 345 ff., 353, 355, 368, 376, 378 f., 381, 386, 388, 424 f.

- Charlotte (1811-35), g. 1832 m. Skuespilleren L.Phister. I, 621; IV, 166, 205, 274, 290.

- Christiane, f. Heger (1782-1841), g. 1810 m. A. G. Oehl. IV, 335.

- William, Kammerjunker. IV, 347. Ørsted, A. S. (1778-1860), Retslærd, Minister. I, 204, 220; II, 30, 292 l, 295, 310 ff.; III, 89, 208; IV, 322, 346, 391, 396.

- H. Chr. (1777-1851), Fysiker. I, 150, 220; III, 208; IV, 305, 322, 330, 378, 391.

Inger Birgitte, f. Ballum (1789-1875), g. 1814 m. H. C. Ø. I, 220; IV, 322.