Heiberg, Johanne Luise Indledning, Varianter og Oplysninger, Registre

FORTEGNELSE OVER SKUESPIL, OPERAER OG BALLETTER

(Hvor en Rolle er nævnt, henvises til det Skuespil, hvori Rollen forekommer).

Aabenbar Krig eller Høg over Høg, I, 61; IV, 289.

Abekatten, I, 107; II, 5, 107 f., 188 ff., 294; IV, 141, 358, 368 f., 390, 411.

Adolf og Henriette, II, 81; IV, 136, 353.

Advocatens Datter, II, 81, 84; IV, 353 f.

Aladdin, II, 22 f., 25; IV, 98, 120, 131, 344 f.

Alexis, IV, 288, 411.

Alferne, I, 191, 194 ff., 198; II, 10, 325; IV, 108, 313, 322, 342, 402.

Alfs well that ends well, se: Kongens Læge.

Amagerne, IV, 367.

Amanda, II, 23-26; IV, 345 f.

Ambrosius, IV, 339.

Amors Geniestreger, I, 119, 154; IV, 300, 303, 306.

Aprilsnarrene, I, 44-48, 53, 57, 91, 116 f., 272; II, 10, 284, 297; IV, 53, 281, 283, 285 ff., 302, 336, 342, 374, 394.

Armida, IV, 282.

Axel og Valborg, I, 99; II, 23; IV, 215, 296, 308, 345, 426.

Bagtalelsens Skole, I, 182 ff.; III, 91-96; IV, 10, 96 f., 147, 311 f., 418, 425, 431 f., 434, 440."

Barselstuen, II, 5, 85-89, 91; III, 63; IV, 139, 168, 354 f., 379.

Bellman, IV, 135.

Berthas Claveer, II, 342; IV, 229, 411.

Bjærgbøndernes Børn og Speilet, IV, 391.

Blanca, IV, 335.

Brudefærden i Hardanger, IV, 409.

Bruden, IV, 165.

Capriciosa, II, 213; IV, 314, 376.

Carl den Store, IV, 295.

Cendrillon, I, 24; IV, 283.

Chinafarerne, IV, 316.

Christian den Fjerdes Dom, IV, 283, 292.

Clavigo, IV, 356.

Correggio, I, 22 ff., 154; II, 277 f.; III, 71; IV, 282 f., 296, 388 f.

Cymbeline, II, 258 f.; IV, 385, 445.

Das Donauweibchen, IV, 288.

De Danske i Paris, I, 167; IV, 308.

De Deporterede, II, 252; IV, 384, 389.

De italienske Røvere, IV, 338.

De lystige Passagerer, III, 71; IV, 427.

De muntre Koner i Windsor, IV, 364.

De Nygifte, III, 188; IV, 443 f.

De skandinaviske Brødre, II, 38 ff.; IV, 348.

De Uadskillelige, I, 58 f., 272; II, 10, 100; IV. 168, 288, 336, 342, 356, 385.

De Uafhængige,' l, 265; 11, 252; IV, 59, 334. 384.

De Unges Forbund, III, 75, 189, 191; IV, 241, 428, 444.

De Usynlige, IV, 344.

Debatten i Politievennen, I, 196 f.; IV, 168, 313 f.

Den adelsgale Borger, IV, 425.

Den eneste Feil, IV, 314.

Den første Kjærlighed, I, 140 f., 265; IV, 124, 141 f., 303, 310, 334.

Den hemmelige Lidenskab, I, 265; IV, 334.

Den indbildt Syge, IV, 425.

Den lille Hyrdedreng, IV, 283, 289, 299.

Den lille Skuespiller, I, 214f.; IV, 320, 338.

Den nye Barselstue, II, 85; IV, 114, 138; IV, 352 ff.

Den pantsatte Bondedreng, II, 235.

Den politiske Kandestøber, I, 210; II, 91, 215; IV, 319, 354 f., 376, 379 f., 418.

Den sorte Domino, II, 18 ff.; IV, 129 f., 343.

Den Stumme i Portici, I, 119, 120-123, 155, 216; IV, 286, 300 f., 313, 428.

Den Stundesløse, II, 235; III, 63; IV, 379.

Den Vægelsindede, II, 225-232, 234; IV, 166 ff., 300, 379 f., 434.

Den Yngste, II, 309f.; IV, 396, 405, 426.

Den ærlige Amagerkone, IV, 367.

Die falsche Catalani, I, 260; IV, 332.

Dina, I, 278 f., 282-285, 289; II, 222 f., 287, 314, 316; III, 207; IV, 218, 338 f., 345, 378, 397 f.

Doctor Robin, II, 81; IV, 353.

Don Carlos, I, 154; III, 161; IV, 306, 338, 442.

469

Don Cæsar de Bazan, II, 5, 101-104; IV, 357.

Don Juan (Molière), IV, 135.

Don Juan (Mozart), III, 84; IV, 371, 430.

Dorothea og Gomez Arias, I, 242, 245-249; IV, 328.

Dronning Margareta, II, 293; IV, 210, 216, 338, 392.

Dronning Marguerites Noveller, II, 245 ff.; IV, 185, 382, 403.

Dronningen paa 16 Aar, I, 167, 281; IV, 308, 338.

Dyveke, IV, 222.

Egmont, IV, 344, 417.

Elskovsdrikken, IV, 416.

Elverhøi, I, 69-72, 77 f., 162; II, 106, 157; III, 126, 147 f., 151; IV, 9, 73, 141, 222, 285, 291 f., 307. 323, 342, 352, 357 f., 371, 410, 436 f., 440.

Embedsiver eller Herr og Fru Møller, II, 216; IV, 164, 179, 185, 377 f.

Emilie Galotti, I, 61; III, 71, 161; IV, 289, 388, 427, 442.

Emilies Hjertebanken, I, 253 f., 257; IV, 139, 331, 333, 356.

En Aften i Tivoli, II, 81; IV, 136, 353.

En Bedstemoder, II, 82 f.; IV, 353.

En Bryllupsdags Fataliteter, IV, 326.

En Criminalproces, I, 213; IV, 320.

En Episode, IV, 389.

En Evadatter, II, 342; IV, 411.

En Fallit, IV, 241, 277.

En fornem Svigersøn, IV, 411.

En Hemmelighed, IV, 440.

En højere Dannelsesanstalt, IV, 381.

En Kjærlighedshistorie fra Versailles, IV, 410.

En Sjæl efter Døden, I, 243; II, 107, 297; III, 190f.; IV, 116, 195, 295, 300, 339, 351, 357 f., 393, 445.

En Skjærsommernatsdrøm, II, 84, 250; IV, 61, 355.

En Sommeraften, II, 284 f., 286: IV, 389 f.

En Spurv i Tranedans, IV, 381, 411.

En Søndag paa Amager, II, 5, 107, 112, 142, 147, 154, 171 ff., 178 f., 181 ff., 188, 190, 286, 294; IV, 154, 193, 358, 363, 366-369, 377, 390, 411.

En Valgdag, IV, 389.

Enten elskes eller døe, I, 265; IV, 334.

Erasmus Montanus, I, 275; II. 235; III, 61, 70; IV, 341, 379.

Erik den Syvende, IV, 353.

Erik Glipping, II, 23; IV, 345.

Erik Menveds Barndom, IV, 300, 345, 365.

Erik og Abel, IV, 388.

Et Dukkehjem, IV, 348, 428.

Et Eventyr i Rosenborg Have, I, 57; II, 10; IV, 59, 126, 287 f., 343.

Et Eventyr i Ørkenen, IV, 401.

Et Feiltrin, I, 155 f., 178; IV, 83, 141, 306. 310.

Et Folkesagn, IV, 409.

Et Glas Vand, I, 263, 265 ff.; IV, 115, 333 f.

Et Offer, II, 298 f., 301 f.; IV, 197 f., 206, 394.

Et Reise-Eventyr, II, 213; IV, 376.

Et Ægteskab i Ludvig den Femtendes Tid, II, 20; IV, 344.

Eventyr paa Fodrejsen, IV, 153, 367.

Familien Riquebourg, I, 265; IV, 334.

Familietvist, IV, 381.

Fantasifeberen, IV, 411.

Farinelli, I, 213; IV, 320, 402.

Fata Morgana, I, 220ff.; II, 297; III, 196 ff.; IV, 111, 208 f., 275, 313, 322 f., 446.

Faust (Bournonville), II, 23, 249; IV, 383.

Faust (Goethe), II, 249.

Feiltagelserne, IV, 185, 425.

Feriegæsterne, IV, 381.

Ferréol, IV, 428.

Festen i Albano, IV, 365, 410.

Figaros Bryllup (Beaumarchais), III, 71; IV, 388, 427.

Figaros Bryllup (Mozart), IV, 341, 371.

Fiorella, IV, 318.

Flyttedagen, IV, 309.

For evig! I, 184 f.; II, 310; IV, 312, 396.

Formynder og Myndling, I, 265; IV, 334.

Fruentimmer-Skolen, II, 139 f.; IV, 363, 425 f., 440.

Fyrste og Page, I, 220, 222; IV, 323.

Fægteren fra Ravenna5 IV, 426,

Gabrielle, IV, 428.

Gabrielle de Belle-Isle, IV, 344.

Gemma di Vergy, IV, 341.

Gesandten, IV, 427.

Giboyers Søn, IV, 428.

Gioacchino, II, 42, 69, 81; IV, 348, 351, 353.

Gjenboerne, IV, 308 f., 367, 381, 392, 411.

Gratiernes Hyldning, IV, 299.

Grethe paa Sorgenfri, IV, 115, 314, 359.

Grev Létorières Proces, IV, 344.

Grevinden og hendes Søskendebarn, IV, 433.

Griseldis, II, 32; IV, 347.

Guldkorset, I, 198; IV, 314.

Hagbarth og Signe, I, 294; II, 324; IV, 215 f., 388, 402.

Hakon Jarl, I, 275, 291; II, 23, 33, 238, 258, 293; III, 60f.; IV, 152, 238, 299, 308, 325, 337, 340, 345, 347, 378, 381, 385, 392, 424.

Halte-Hulda, IV, 444.

Hamlet, I, 29; II, 23, 179; II, 233, 240-244, 250-253, 272, 277, 293, 317 f., 321, 326, 328, 333; III, 64-68, 71, 106, 108, 157; 470 IV, 7, 174, 178, 210 f., 261 f.. 318, 380, 382 ff., 388 f., 392, 398, 403, 405 f., 425 f., 442.

Hans og Trine, I, 42, 44; IV, 59, 285 f.

Heckingborn, II, 300; IV, 394.

Henrik og Pernille, IV, 379.

Herr og Fru Møller, se: Embedsiver.

Herren seer dine Veie, II, 82; IV, 353.

Hexeri eller blind Allarm, IV, 354.

Hærmændene paa Helgeland, IV, 428, 444.

Høg over Høg, se: Aabenbar Krig.

Ildprøven, I, 61; IV, 289, 296.

Indtoget, IV, 316.

Intrigen ved Morskabsteatret, IV, 306.

Intrigerne, IV, 411.

Jacob von Thyboe, IV, 193, 354.

Jean de France, I, 33, 275; III, 61; IV, 222 f.

Jeppe paa Bjerget, IV, 168, 238.

Jomfruen af Orleans, I, 52; IV, 287, 338, 426.

Joseph og hans Brødre, I, 293; IV, 341.

Julespøg og Nytaarsløier, I, 272; II, 214; IV, 334, 336, 376.

Julestuen, I, 55; IV, 379.

Julius Cæsar, II, 278; III, 71; IV, 388 f

Jægerbruden, IV, 296, 298.

Kabale og Kjærlighed, III, 161; IV, 296, 442.

Kammeraterne, I, 265; IV, 334.

Karens Kjæreste, II, 294 f.; IV, 193, 369, 392.

Kjærlighed og Politik, IV, 307.

Kjærlighed paa Vildspor, III, 93; IV, 239, 365.

Kjærlighedsdrømme, I, 227 ff., 265; IV, 59, 325 334.

Kjøge-Huuskors, I, 1541; IV, 306.

Knud den Store, IV, 338,

Knud Svendsøn, IV, 381.

Kong Henrik den Sjette, II, 271; IV, 388.

Kong Lear, II, 238, 244, 262; III, 67, 70; IV, 174, 381 f., 386, 425 f.

Kong René's Datter, II, 5, 75, 77-85, 113, 179; III, 105; IV, 14, 1371, 352 ff., 359, 366.

Kong Richard den Tredie, II, 269-276; III, 58, 71 f., 143; IV, 187, 240, 318, 387 ff., 423, 426 f., 439.

Kong Salomon og Jørgen Hattemager, I, 43, 111; III, 62; IV, 285f., 313, 357, 424.

Kong Sigurd, IV, 353.

Kongen drømmer, II, 106; IV, 357.

Kongens Læge, II, 239f.; IV, 216, 365, 382, 410 f.

Kongs-Emnerne, III, 189-192; IV, 428, 433, 444 f.

Konning Volmer og Havfruen, IV, 357.

Kun tyve Aar, IV, 357.

Købmanden i Venedig, IV, 444.

La Ventana, IV, 318.

Le diable boiteux, I, 206; IV, 317 f.

Le diplomate, III, 71.

Liden Kirsten, II, 179; IV, 366.

Livet er en Drøm, I, 118, 227; IV, 300, 324.

Livet i Skoven, II, 215; IV, 376.

Livjægerne paa Amager, IV, 367.

Lovbud og Lovbrud, IV, 365.

Lucia de Lammermoor, I, 181; IV, 311, 341.

Lucrezia Borgia, IV, 341.

Macbeth, I, 60; II, 293; III, 5, 76, 92, 95-109; IV, 22, 55, 176, 228, 243, 302, 318, 382, 400, 425 f., 428, 431-434.

Marens Kjæreste, IV, 377, 392.

Maria Stuart (Bjørnson), III, 1881; IV, 444.

Maria Stuart (Schiller), III, 5, 92, 111, 113-117, 133, 138 ff., 148; IV, 22, 55, 176, 216, 218, 244f., 271, 302, 338, 426, 432, 434f., 437f.

Mariotta, IV, 381.

Marsk Stig, IV, 168f., 215, 381.

Mascarade, I, 275; II, 235; III, 186f.

Maurerpigen, I, 245, 250f.; II, 41; IV, 114. 329, 348.

Mellem Slagene, IV, 444.

Michel Perrin, II, 221; IV, 378.

Midsommernats-Drømmen, se: En Skjærsommernatsdrøm.

Min Lykkestjerne, III, 72; IV, 427.

Much ado about nothing, III, 93.

Mulatten, I, 238f., 242-246, 250, 252; IV, 10, 113f., 143, 326, 328.

Muserne, T, 141: IV, 304.

Napoli, IV, 355.

Nei, I, 200ff.; II, 113, 115, 251, 253ff., 259; IV, 167, 176, 179, 244, 271, 286, 314 ff., 331, 340, 359, 384, 440.

Nein, IV, 314.

Nina (Galeotti), IV, 312.

Nina (J. L.Heiberg). T, 200 ff.: IV. 161, 312. 315.

Nina (Milon), I, 191, 201; IV, 315.

Nina (Milon, bearbejdet af Bournonville), I, 191 ff., 201; IV, 75, 106, 108, 3121

Ninon, II, 5, 76, 147 l, 164, 178 ff.; III, 21 f.; IV, 146, 295, 352, 363, 366 f., 419.

Norma, I, 181; IV, 311, 357, 366.

Olaf den Hellige, IV, 325, 338.

Othello, III, 169; IV, 62, 442.

Pak, II, 293; IV, 372.

Palnatoke, II, 276; IV, 388 f.

Perspectivkassen, I, 273 f., 284; IV, 336 f.

Pigen i Lyon, II, 81; IV, 136 f., 353.

Pottemager Walter, II, 214; IV, 356, 376.

Preciosa, I, 60, 94; III, 201; IV, 288, 292, 296 f.

471

Prindsesse Isabella, I, 78, 109 f.; IV, 74, 80, 275, 294, 298 f.

Prindsessen af Taranto, II, 322f., 326, 328-332; III, 21; IV, 8, 51, 216, 218, 400, 403 ff.

Psyche, I, 158; IV, 307, 321.

Qvindens Vaaben, II, 252, 255 ff., 269; III, 25; IV, 185, 384 f., 387, 440.

Qvækeren og Dandserinden, I, 142; IV, 142, 219, 304.

Recensenten og Dyret, I, 272; IV, 284 ff., 307, 313, 336, 424, 428.

Regimentets Datter, I, 181; IV, 311, 357.

Richard den Tredie, se: Kong Richard den Tredie.

Ringen Nr. 2, I, 141; IV, 304.

Robert af Normandiet, IV, 311.

Romeo og Giulietta, I, 295, 297; IV, 124, 341 f.

Romeo og Julie, I, 66 f., 98; II, 5, 13, 123, 126 f., 129-134, 139; III, 48, 66, 71, 160; IV, 72, 141, 143 f., 147 f., 248, 291 f., 296, 343. 360. 362 f., 366. 425 f.. 445.

Ruth, II, 297f.; IV, 394, 404.

Røverne, IV, 344,

Salomon de Caus, III, 72; IV, 203, 427.

Salomons Dom, IV, 299.

Sanct Hansaften-Spil, I, 158; IV, 212, 282, 307, 335.

Sara, I, 226; IV, 324.

Sardanapal, I, 279ff.; IV, 338.

Scapins Skalkestykker. IV. 353. 425.

Seer jer i Speil, I, 127 f., 220; III, 83; IV, 302, 430.

Skikkelige Folk, IV, 244, 358.

Slaget ved Marengo. IV. 124.

Slottet i Poitou, II, 293, 337; IV, 203, 389, 392.

Slægtningerne, II, 215. 326; IV, 377, 381, 402, 411.

Sokrates, IV, 338, 378.

Soldaterløjer, IV, 381, 386.

Sovedrikken, II, 315f.; IV, 209, 337, 397.

Sparekassen, I, 196, 198 ff.; II, 218; IV, 164, 168, 313 f., 378.

Spøg ikke dermed, IV, 440.

Statsmand og Borger, I, 143; II, 238; IV. 135, 203, 304, 318, 382.

Stærkodder, IV, 388.

Svanehammen, I, 263; IV, 115, 333 f.

Svend Dyrings Huus5 I5 63, 216fiL 228, 291; III, 1951; IV, 109 f., 212, 218, 290, 320, 324 f., 340, 365, 397, 445 f.

Sylfiden (Nourrit), IV, 317.

Sylphiden (Bournonville), I, 206 f.; IV, 317, 324.

Syvsoverdag, I, 221, 257; III, 187, 196; IV, 302, 322 f., 331.

Søeofficererne, IV, 363.

Søstrene paa Kinnakullen, IV, 352.

Søvngjængersken, I, 107; IV, 299.

Tartuffe, IV, 425.

Thyre Boløxe, III, 72, 203; IV, 427.

Tilfældet har Ret, II, 354 ff.; III, 22, 53: IV, 411, 419, 434, 440.

To Dage, IV, 416.

Tonietta, II, 219 ff., 225; IV, 165, 378, 381.

Tordenskiold, IV, 337.

Toreadoren, II, 91; IV, 318, 356, 410, 415.

Trolddom, IV, 152.

Tycho Brahes Spaadom, II, 122; IV, 351, 356 f., 360.

Tycho Brahes Ungdom, IV, 389.

Ulla skal paa Bal, IV, 356.

Ulysses von Ithacia, III, 17; IV, 418.

Un curioso accidente, II, 354.

Undine, IV, 102.

Valdemar, II, 90, 173; IV, 355, 365,

Valdemar Atterdag, IV, 325.

Valerie, II, 77; IV, 352, 425.

Valgerda, II, 137 ff., 179; IV, 150,189,362, 366.

Veien til Ødelæggelse, I, 227; IV, 324.

Vennernes Fest, IV, 292.

William og Emma, IV, 357.

Viola, II, 148, 164, 173ff.; III, 48, 143 f.; IV, 363 ff., 439 f.

Væringerne i Miklagaard, I, 137; II, 238; IV, 303, 310, 381.

Ørkenens Søn, I, 289 f., 294; II, 21; IV, 96, 124, 339, 344, 347.

Østergade og Vestergade, II, 103; IV, 357.