Heiberg, Johanne Luise Indledning, Varianter og Oplysninger, Registre

TRYKFEJL OG RETTELSER

I, 72,24. Kjendsgerning, læs: Kjendsgjerning.

I, 149,14. Her er, læs: Her.

I, 201,28. egen, læs: egen .

I, 265,29. ethvet, læs: ethvert.

I, 272,22. Danneskjold, læs: Danneskiold.

II, 48 (under Billedet). V. Marstrand, læs: W. Marstrand.

II, 64 (under Billedet). Hovedtrappen, læs: Havetrappen.

II, 80 (under Billedet). Renes, læs: René's.

II, 170,10. Fortvtivlet, læs: Fortvivlet.

II, 216 (under Billedet). "Slægtningene", læs: "Slægtningerne".

II, 256 (under Billedet). Kvindens, læs: Qvindens.

II, 306,36. Marienbad, Et, læs: Marienbad. Et.

II, 328 (under Billedet). Prinsessen, læs: Prindsessen.

III, 5. V. N. Marstrand, læs: N. W. Marstrand.

III, 52,39. Kanp, læs: Kamp.

III, 66,11. du onde, læs: du, onde.

III, 78, 28. V. N., læs: N. W.

III. 80, 27. V. N., læs: N. W.

III, 82, 5. N. V., læs: N. W.

III, 126,16. "Everhøi", læs: "Elverhøi".

IV, 221 (over Siden). 336-339, læs: 336-337.