Heiberg, Johanne Luise Uddrag fra Et Liv gjenoplevet i Erindringen; Anden Del 1842-49 (1944)

Ja - see naar man skal nævne Regiss. og Directeur, saa maae den potenserede Stiil høre op -! Elskeligste søde Frue Heiberg! tael med eller skriv til Et. C., beed ham at formaae Glæser til at lade Orchestret give Ouverturen til,,Midsommer-Nats Drømmen" foran "Kong R. Datter". See saa er Luften renset paa en Maade, som er Dem selv og Stykket tjenligst. - Hvad synes De? giør det!!
Deres Tilbeder og sande Ven R.
S. T.
Frue H. L. Heiberg.