Heiberg, Johanne Luise Uddrag fra Et Liv gjenoplevet i Erindringen; Anden Del 1842-49 (1944)

Forøvrigt fortælles der, at det Eneste, der ret havde vakt den høie Gjæsts Opmærksomhed og Beundring i vort lille Land, var Hvidtjørnsplainerne i Dyrehaven, hvis Lige - efter Humboldts Sigende - ikke findes nogetsteds. Intet andet Sted ser man disse Træer, hvis Stammer se ud som Slangeknuder eller som grimme Troldes Værk, medens de liflige Kroner med dette Mylr af fine, hvide Blomster se ud, som om Smaaalfer her legede omkap med de kvidrende Fugle.