Heiberg, Johanne Luise Uddrag fra Et Liv gjenoplevet i Erindringen; Anden Del 1842-49 (1944)

Assens, d. 12te August 1845.
"Min egen kiere - ja, hvis det ikke lød alt for forfængelig - kaldte jeg dig helst: min egen kiere aandelige Datter! Hvor meget jeg end bestandig har glædet mig i Troen paa, at du har holdt lidt af mig, har dog din 92 sidste elskelige Udtalelse deraf givet mig en Bekræftelse derpaa, som er mig usigelig kier. Din nydelige Gave har jeg endnu ikke seet, thi jeg var alt reist herover, da den kom hiem, men min Svigerinde har giort mig en Beskrivelse af dens Yndighed, og jeg fryder mig inderlig til at tage den i Besiddelse. Den vil altid være mig et kierligt Minde om, at du i dit saa bevægede og beskiæftigede Liv dog saa ofte har havt Tid og Tanke for din gamle Veninde. - At jeg ikke fik sagt dig rigtig Farvel hiin Studenteraften, var det eneste Skaar i det virkelig saa behagelige og venlige Indtryk, den efterlod hos mig, men naar jeg til Efteraaret kommer ind til Byen for at arrangere Et og Andet til mit ny Etablissement, seer jeg ud til dig. Min venligste Hilsen maa du bringe Heiberg og din Svigermoder. Den Paaskiønnelse, de saa ofte have viist mig, hører med blandt de henrundne 30 Aars kiereste Minder.