Heiberg, Johanne Luise Uddrag fra Et Liv gjenoplevet i Erindringen; Anden Del 1842-49 (1944)

Henimod Middag kom Heiberg fra Kjøbenhavn. "Sæt dig nu her lige overfor mig," sagde jeg, "saa skal jeg fortælle dig mærkelige Ting." Og nu

        

170 berettede jeg ham Skridt for Skridt mit Sammenstød med Russerne. Med et ironisk Smil hørte han derpaa og sagde tilsidst: "Ja, nu gik dette jo godt, men meget uforsigtigt er det af dig at indlade dig paa Sligt." Som Sonoffer tilstod jeg ham ogsaa, at jeg tilsidst havde været angest og inderligt ønsket ham tilbage.