Heiberg, Johanne Luise Uddrag fra Et Liv gjenoplevet i Erindringen; Tredie Del. Syv Theateraar 1849 -56

BALLETPERSONALETS HILSEN til FRU J. L. HEIBERG, den 5te April 1853. Mel.: Maritanas Sang.

Velkommen i sin Hal Dig byder
Den Yngste af de Søstre ni.
Thi Kjærlighed og Poesi,
Igjennem Dandsens Tone lyder:
See Vaarens Blomst udfolder sig
Med Sundhedsglød paa dine Kinder!
En Krands af venlige Kjærminder
:|: I Rythmers Leg vi flette Dig. :|:

Blandt Alfers lyse Regioner,
I Laurens By, din Vugge stod,
Og gjerne rører sig din Fod
Alt til de velbekjendte Toner.
Musiken Dig paa Armen bar,
Nu kan Du selv en Lyra stemme,
Men dog Du aldrig vil forglemme
:|: Den Melodie, Du dandset har. :|:

Saa mangt et Billed for vort Øie
Fremtryller Du ved Ordets Magt,
Og i dit stumme Spil er lagt
En Toneverden fra det Høie;
Men hvor Du end os fører hen,
Blandt Nordens Iis, til Sydens Dale,
Dit Ord er Sang, din Dands er Tale,
:|: Geniet følger Dig som Ven. :|:

En Guddom skjærmer dine Dage
Paa Kunstens farefulde Vei
Og strøer den med Forglemmigei,
Naar glad og stolt Du seer tilbage.
290 Dog bliv hos os en liden Stund
Og lyt til Alfechorets Stemme;
"At Du vor Musa ei vil glemme",
:|: Vi gjerne høre af din Mund. :|: