Heiberg, Johanne Luise Uddrag fra Et liv genoplevet i erindringen, Bind III Syv teaterår 1849-56

Offentlige modartikler fra forskellige kanter til mit forsvar udeblev dog ikke, og mange navngivne og anonyme breve udtalte for mig deres harme over den uret jeg led, og bad mig endelig ikke at tabe tålmodigheden, men holde ud i mit kald. Iblandt disse breve kom også et fra min trofaste ven, digteren Hertz, hvori han udtalte sin forbitrelse over, at vore anseligste blade ikke skarnmede sig ved at optage slige angreb. I sin vrede herover udbryder han til disse: »Hvad er dog dette? Kender I ikke mere eders lille Marie?« En replik af Heibergs »Alferne«, hvis betoning altid havde rørt Hertz, når jeg som Marie i stykket udtalte disse ord.