Heiberg, Johanne Luise Uddrag fra Et liv genoplevet i erindringen, Bind I 1812-42

Et liv genoplevet i erindringen © Gyldendalske boghandel. Nordisk Forlag A.S.
Bogen er sat med Linotype Aldus
og trykt hos Nørhaven Bogtrykkeri a/s.
Printed in Denmark 1973.
ISBN 87 00 20666 O (hf.)
ISBN 87 00 20667 9 (indb.)