Heiberg, Johanne Luise Uddrag fra Et liv genoplevet i erindringen, Bind I 1812-42

Men apologien udvidede sig undervejs. Blandt andet til at omfatte hendes eget eftermæle, som ikke nødvendigvis er identisk rned dynastiet Heibergs. Formelt allierer hun sig humant og 10 posthumt med Heiberg. Hun tænker meget på ham, inden hun lægger sig til at sove, men hun drømmer ikke om ham. Hun er ladt alene, mens hun kæmper med sin tales legeringer af aktorat og defensorat.