Heiberg, Johanne Luise Uddrag fra Et liv genoplevet i erindringen, Bind I 1812-42

I den udgave, som foreligger nu, er de hidtil udeladte 16 originalpartier i så vid en udstrækning som muligt, og med hjemmel i 1944-udgaven, indsat i deres sammenhæng. Derved er Et liv øget med en suite af passager, sætninger, gloser, hentede fra fru Heibergs manuskript; eller man kan sige, at værket for første gang vokser op til at blive sig selv. Teksten, og dermed forfatterinden, strækker sig ud i fuld størrelse. Lagene falder af, farverne ses i deres oprindelige styrke og friskhed.