Heiberg, Johanne Luise Uddrag fra Et liv genoplevet i erindringen, Bind I 1812-42

At min moders energiske natur og arbejdskraft ideligt blev standset ved min faders letsindighed, idet hun ikke kunne få ham til at tage alvorligt fat på et eller andet, der kunne forbedre deres trykkede kår, og at dette tilsidst gjorde hende rent fortvivlet, var jo naturligt. Omsider kom da også en afgørende krise.