Heiberg, Johanne Luise Uddrag fra Et liv genoplevet i erindringen, Bind I 1812-42

Et par dage efter at jeg havde forladt Wexschalls, modtog jeg et brev fra jomfru Liunge, hvori hun kærligt udtalte det savn, hun og de alle følte efter min bortgang: hvor tomt og øde vort fælles sovekammer nu forekom hende, hvorledes hun nu slet ikke kunne sove om natten, og andet mere. »Madam Wexschall,« skrev hun fremdeles, »sender dig de venligste hilsener og beder dig endelig snart at besøge os. Også husets øvrige venner sender tusinde hilsener. Går du i teatret i aften, så kom først op til os - hvis ikke, venter vi dig en af de første dage, thi vi længes mægtigt.« Med vemod læste jeg dette venlige brev, og få dage efter besøgte jeg dem og blev af alle modtaget på det hjerteligste. Jeg har nydt for mange glæder i dette hus, til at det eller dets beboere nogensinde kunne blive mig ligegyldige.