Heiberg, Johanne Luise Uddrag fra Et liv genoplevet i erindringen, Bind I 1812-42

Heiberg og Hertz havde et træk tilfælles, som er ejendommeligt for alle digternaturer, når forfængeligheden ikke griber forstyrrende ind i deres gemyt, en barnlighed, som i det daglige liv er overordentlig velgørende. Selv en ubetydelighed kan de, ved den måde hvorpå de opfatter, aflokke stof til underholdning for sig selv og andre. Den, som ikke har haft lejlighed til at leve sammen med sådanne elskværdige digtergemytter, kan ikke forestille sig den friskhed og fylde, der kan ligge i en sådan omgang. At der gives digtere og kunstnere, som Vorherre må bevare os fra at omgås til dagligbrug, er vist nok - men til disse hørte, Gud være lovet, hverken Heiberg eller vor ven Hertz.