Heiberg, P. A. Uddrag fra Peter Andreas Heibergs Udvalgte Skrifter

Til S 1. Rigsdalers-Sedlens Hændelser udkom i Aarene 1787-03; Nr. l udkom den 1ste Marts 1787, Nr 2-4 ligeledes i 1787, Nr. 5-13 i 1789, Nr. 14 og 15 i 1790 og Nr. 16 i December 1793.