Heiberg, P. A. Uddrag fra Peter Andreas Heibergs Udvalgte Skrifter

- S 3. Haarskærer Schwindt er et Psevdonym. Forfatteren hed Lorentz Bynch