Heiberg, P. A. Uddrag fra Peter Andreas Heibergs Udvalgte Skrifter

- S. 556, Noten L 1. res nullius burde have været gjengivet ved "herreløst Gods", cedit occupanti ved "det tilfalder den, der tager det"