Heiberg, P. A. Uddrag fra Rigsdalers-Sedlens Hændelser

Næppe var han ude af Døren, for end min ny Ejere ligeledes klædte sig, og derpan maatte jeg folge hende til Kollektøren.