Heiberg, P. A. Uddrag fra Rigsdalers-Sedlens Hændelser

Jeg troede, i den Cirkel, hvor jeg nu var kommen, at finde Usselheden paa det højeste; men nej! jeg fandt her et Vellevned, som jeg mindst havde ventet, en Industri, der bør tjene til et Exempel for andre Stænder. Orden, Enighed, Stræbsomhed, nye Næringsvejes Opdagelse og de nyttigste Opfindelser vare alle Frugter af en vel indrettet Tigger Stat. Med Sikkerhed kan man altsaa formode, at denne Stats Varighed vil trodse Tidens fortærende Tand og overleve alle nuværende Lav, Selskaber, Handelskompagnter og øvrige Indretninger. Til Lærdom og Undervisning for dem, der for Eftertiden kunde projektere nye Indretninger, vil jeg altsaa korteligen meddele mine Jagttagelser over denne Materie.