Heiberg, P. A. Uddrag fra Rigsdalers-Sedlens Hændelser

Den Kunst at bestikke, som Rabener, for at udbrede almindelig Oplysning, systematisk har afhondlet, har allerede længe været - Theologerne maa sige, hvad de ville - mere nødvendig end Pontoppidans Forklaring selv for et Menneske, der træder ind paa Verdens Bane, af hvad Stand og Vilkaar han ogsaa er. Mennesket skal leve; det er Naturens store Bud; men Statens Love, der ere stærkere end Naturens og Ærens Love, fordi de understøttes af Tvangsmidler, sige: du maa ikke fortjene dit Brød paa en lovlig Mande, med mindre du har Penge at tilkjøbe dig denne Rettighed med. Saa længe som Forordninger, Forbud, Lavsartikler og andet mere forbyder mig at fortjene mit Brod paa en lovlig Maade med det Haandværk, som jeg har lært, og saa længe jeg mangler de fornødne Penge for at tilkjøbe mig min Tilladelse, saa længe maa jeg enten sulte eller og ernære mig med ulovlige Midler.