Heiberg, P. A. Uddrag fra Rigsdalers-Sedlens Hændelser

Heri kan man heller ikke nyde den fornødne Sikkerhed, med mindre den kjøbes; men, naar der udfordres en anselig større Summa for at skaffe mig en lovlig end en ulovlig Tilladelse, hvem fortænker mig da, om jeg vælger den sidste? Her er det, foruden ved utallige andre Lejligheder, at man behøver den Kunst at bestikke, og Tak ske den almindelige Oplysning, der saa fuldkommen er udbredt, at alk, en Fugl Fønix undtagen, lige fra det hellige romerske Riges øverste Minister, indtil den kjøbenhavnske Stodderkonge, har lært at kjende Penges vigtige Kraft til i et og andet Tilfælde at slaa en Krølle paa Lovene.