Heiberg, P. A. Uddrag fra Rigsdalers-Sedlens Hændelser

Jeg er ved en Lejlighed kommet over et Manuskript, som indeholder Tiggerkompagniets Love, hvilket jeg herved vil lade aftrykke, og tror upaatvivlelig derved at fortjene mig mine Læseres Taknemmelighed, uagtet jeg meget maa beklage, at Manuskriptet var defekt, og følgelig ikke fuldkommen har tilfredsstillet min egen Nysgjerrighed. Her er Manuskriptet.