Heiberg, P. A. Uddrag fra Rigsdalers-Sedlens Hændelser

Men da intet Menneske gjør noget for intet, saa maa Direktørerne herfore salareres, og da disse igjen have Folk over sig, der tænker paa samme Maade, saa ser Direktionen sig ikke i Stand til at opfylde sine Forbindelser og selv at leve anstændig, med mindre Interessenterne forbinde sig til at aflevere de to Tredjedele af deres Fordele til Direktionen, hvoraf den ene Tredjedel skal bruges som Præmie for at bestride Assuranceomkostninger, og den anden Tredjedel er for Direktørerne selv. Denne Deling er aldeles ikke ubillig, i 38 Betragtning af de store Fordele, som Kompagniet igjen forvisses om, og eftersom det er en ren Konvention imellem Direktionen og Interessenterne, dn derimod i adskillige andre Kompagnier ofte de to Tredjedele bortsmelte, uden at Interessenterne véd, hvor de blive af.