Heiberg, P. A. Uddrag fra Rigsdalers-Sedlens Hændelser

Alle de, som ville drive Handel med Folks Barmhjærtighed, skulle melde sig til en af Direktørerne, der anviser ham, efter at have indgaaet de oven anførte Forbindelser, det Distrikt, hvori han maa drive sin Næring. Alle, som uden Direktionens Forevidende negotierer, anses som Smughandlere og konfiskeres til Direktionens og Angiverens bedste.