Heiberg, P. A. Uddrag fra Rigsdalers-Sedlens Hændelser

Handelens Grundstøtte er Folkets Medlidenhed, derfor bør Interessenterne stræbe at udfinde de tjenligste Midler til at vedligeholde den. Men at ingen skal frygte for, at denne Grundstøtte er for svag og let kunde forsvinde, siden Verden, efter Præsternes Mening, bliver immer værre og værre, og at Kompagniet paa den Maade maatte blive bankerot, saa bekjendtgjør Direktionen herved Selskabets anden Grundstøtte, der aldrig vil kunne knldkastes, som er Menneskenes Stolthed, 39 og den tredje, som er Mangel paa Næringsveje, der ser ud til ikke saa snart at skulle kunne afhjælpes.